Användarvillkor

Mekare är en unik plattform som förbinder bilägare med kvalificerade mekaniker. Tjänsten tillhandahålls av Liveio Real Estate Advertising Network AB (org. nr: 559015-3721) med målet att skapa en enkel och smidig kommunikation mellan båda parter. Genom att använda Mekare kan du som bilägare söka efter mekaniker i ditt område och skicka förfrågningar om hjälp med bilreparationer eller underhåll. Mekare ger mekaniker möjligheten att hitta nya jobb och kunder, och att bygga upp en portfolio av tidigare arbeten för att stärka sitt varumärke.
Innehållsförteckning

#01 Användarinformation

#02 Integritet och personuppgifter

#03 Användning av tjänsten

#04 Betalning

#05 Ansvarsfriskrivning

#06 Ändringar i användarvillkoren

#07 Tvister och tillämplig lagstiftning

Genom att använda Mekare godkänner du och accepterar våra användarvillkor. Detta innebär att du går med på att följa reglerna och bestämmelserna för att använda tjänsten. Om du inte godkänner villkoren, ber vi dig att inte använda tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom våra användarvillkor noga och förstår vad som förväntas av dig som användare av Mekare. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra våra användarvillkor när som helst och utan föregående meddelande. Det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuella ändringar.

#01 Användarinformation

När du skapar en användarprofil på Mekare är det viktigt att du lägger ner tid på att fylla i all information som efterfrågas så att den är korrekt och uppdaterad. Detta är särskilt viktigt eftersom andra användare som söker efter en mekaniker eller en bilägare kommer att lita på den information som du har lämnat för att ta beslut om samarbete.

För att säkerställa att ditt konto är skyddat och att din information förblir konfidentiell är det viktigt att du håller ditt lösenord säkert och inte delar ditt konto med någon annan. Om du misstänker att någon annan har fått åtkomst till ditt konto, är det viktigt att du omedelbart kontaktar Mekare-supportteamet så att de kan vidta åtgärder för att skydda ditt konto och din information.

#02 Integritet och personuppgifter

Som användare av Mekare bör du vara medveten om att tjänsten samlar in personuppgifter om dig, vilket är nödvändigt för att du ska kunna använda plattformen. Mekare samlar in information som ditt namn, din e-postadress, din telefonnummer och dina betalningsuppgifter. Denna information används för att tillhandahålla tjänsten och för att hantera ditt konto.

Mekare använder även personuppgifter för att förbättra tjänsten och för att skicka information om nya funktioner och erbjudanden till användarna. Detta görs endast med ditt samtycke och du kan när som helst avregistrera dig från sådana meddelanden.

Mekare tar din integritet på allvar och följer gällande lagstiftning om integritetsskydd. Dina personuppgifter behandlas med högsta säkerhet och delas inte med tredje part utan ditt samtycke eller om det krävs enligt lag. Genom att använda Mekare godkänner du insamling och hantering av dina personuppgifter enligt dessa villkor och gällande lagstiftning om integritetsskydd.

#03 Användning av tjänsten

Mekare är en tjänst som skapats för att hjälpa bilägare att hitta kvalificerade mekaniker som kan utföra reparationer på deras bilar på ett pålitligt och professionellt sätt. Det är viktigt att användarna förstår att tjänsten inte får missbrukas på något sätt. Användare får inte använda Mekare för att skicka oönskad reklam eller spam eller för att bedriva någon annan olaglig verksamhet. Du får inte heller skapa falska profiler eller använda någon annans profil. Mekare förbehåller sig rätten att stänga av användares konto om de bryter mot dessa villkor. För att skapa en trygg och pålitlig plattform är det viktigt att alla användare förbinder sig till att använda tjänsten på ett ansvarsfullt sätt. Genom att använda Mekare godkänner du dessa villkor och förstår att om du bryter mot dem kan ditt konto stängas av. Detta är nödvändigt för att skydda andra användares integritet och säkerhet på plattformen.

#04 Betalning

Mekare erbjuder sina användare möjligheten att köpa krediter för att kunna använda de olika funktionerna på plattformen. För att göra detta kan användarna välja mellan att betala med kreditkort eller Klarna, beroende på vad som passar dem bäst. Användare som köper krediter ansvarar själva för att ha tillräckliga medel på sitt konto och Mekare tar inte ansvar för eventuella problem som kan uppstå vid betalningstransaktioner. Det är viktigt att användare noggrant läser igenom betalningsvillkoren och följer anvisningarna på Mekares webbplats för att undvika eventuella missförstånd eller problem. Mekare förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkoren när som helst utan föregående meddelande.

#05 Ansvarsfriskrivning

Mekare tar inte ansvar för eventuella skador som kan uppstå genom användning av tjänsten. Användare är själva ansvariga för alla åtgärder som utförs på plattformen, inklusive hantering av personuppgifter och betalningar. Mekare är inte ansvarigt för några handlingar eller underlåtelser från användarna. Användare samtycker till att hålla Mekare skadefria från eventuella krav, anspråk eller skador som kan uppstå på grund av användning av plattformen.

#06 Ändringar i användarvillkoren

Mekare förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor för att upprätthålla en säker och användarvänlig plattform. Ändringarna tillämpas omedelbart för alla användare, och det är användarens ansvar att regelbundet granska användarvillkoren för eventuella ändringar. Om användaren fortsätter att använda Mekare efter ändringar i användarvillkoren anses användaren ha godkänt de nya villkoren. Om användaren inte accepterar de nya användarvillkoren har de rätt att avsluta sitt konto på Mekare. Användare uppmanas att kontakta Mekare supportteam om de har några frågor eller oro angående ändringar i användarvillkoren.

#07 Tvister och tillämplig lagstiftning

Mekare strävar efter att skapa en trygg och tillförlitlig plattform för alla sina användare. Ibland kan dock tvister uppstå mellan en användare och Mekare. För att hantera tvister har Mekare skapat en procedur för förhandlingar. Om en användare har en tvist med Mekare, ska de först försöka lösa problemet genom förhandlingar.

Om förhandlingar inte leder till en lösning kan tvisten gå vidare till domstol. Mekare förbehåller sig rätten att välja en domstol som är lämplig för tvisten. Som en svensk tjänst regleras användarvillkoren av svensk lag. Användare som använder tjänsten godkänner att alla tvister och rättsliga åtgärder ska utföras enligt svensk lagstiftning.

Mekare tar användarnas integritet och säkerhet på allvar och följer alla relevanta lagar och regler. Om en användare känner att deras rättigheter har kränkts på något sätt på Mekare-plattformen, bör de omedelbart rapportera problemet till Mekares supportteam.


Senast redigerat: 2023-04-04

Liveio Real Estate Advertising Network AB

Organisationsnummer: 559015-3721

Adress: Sandåkersgatan 2 LGH 1001

Ort: Umeå

Postnummer: 903 51

Län: Västerbotten