tershine Extract - Alkalisk Avfettning

tershine Extract - Alkalisk Avfettning

98 kr - 1 898 kr


Om Extract

Effektiv alkalisk avfettning som tar bort all typ av organisk smuts såsom flugor, insekter, trafikfilm, alger, pollen, mögel och annan påväxt. Doftar härligt av persika och är fri från PFAS och VOC.

Fördelar

 • Extremt dryg: 1 liter ger över 20 liter färdig produkt.
 • Prisvärd: Mycket kostnadseffektiv.
 • Effektiv: Grym mot flugor och insekter i fronten.
 • Mångsidig: Användbar på bil, husbil, husvagn, båt, trall, fasad, badrum och mer.
 • Skonsam: Snäll mot aluminium och de flesta material.
 • Luktar gott: Doft av persika.
 • Miljövänlig: Fri från PFAS och VOC.
 • Volym: 1 - 25 liter

Användningsområden

 • Löser all organisk smuts
 • Flugor, mygg och insekter
 • Trafikfilm
 • Alger och påväxt
 • Mögel
 • Används på bil, husvagn, husbil, motorcykel, trall, båt, badrum och fasad

Spädning av Extract - Alkalisk avfettning

 • Svag blandning: 2-4% koncentrat, resten vatten
 • Normal blandning: 5-7% koncentrat, resten vatten
 • Stark blandning: 10-15% koncentrat, resten vatten
 • Mycket stark blandning: 15-25% koncentrat, resten vatten
 • Extremt stark blandning: 50-100% (låt ej torka)

Användningsinstruktioner

 1. Blanda: Blanda 5-15% med vatten beroende på användningsområde.
 2. Applicera: Duscha över vald yta och låt verka 5-15 minuter (beroende på temperatur).
 3. Spola av: Spola av med högtryck.
 4. Fortsätt: Påbörja nästa steg i tvättprocessen.

Tips: Använd skumkanon och justera mängden med munstycket. Vid kallt väder behövs längre verkningstid.

Säkerhetsinformation

 • Fara: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • Skydd: Använd skyddshandskar, skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd.
 • Vid förtäring: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 • Vid hudkontakt: Ta av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.
 • Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Innehåll

 • Kaliumhydroxid
 • Nonjoniska tensider 5-15%
 • Amfotera tensider 5-15%

Förvaras frostfritt. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Recensioner

Ingen användare har betygsatt denna produkt

Varumärke
tershine
EAN
7350116638769
MAN
-
Återförsäljare
Autodude
Mekonomen
Skruvat