King Carthur Ceramic Shampoo - Bilschampo

King Carthur Ceramic Shampoo - Bilschampo

249 kr - 919 kr


Bilschampo King Carthur Ceramic

King Carthur Ceramic Shampoo är ett keramiskt schampo som både rengör och skyddar din bil för att motverka smutsbildning. Rekommenderas starkt!

Fördelar

 • Rengöring och skydd i ett steg: Keramiskt schampo som både tvättar och skyddar lacken.
 • Hydrofobisk yta: Skapar en yta som stöter bort smuts och vatten.
 • Långvarigt skydd: Förlänger hållbarheten på befintligt lackskydd.

Egenskaper

 • Produkt: King Carthur Ceramic Shampoo
 • Användningsområde: Handtvätt av bilen
 • Åtgång: Räcker till 15-20 tvättar
 • Blandningsförhållande: 1:500-1:650 (15-20 ml per 10 liter vatten)
 • Storlek: 0.5 liter
 • Förpackning: Plastflaska med snabbkork
 • Importör: Autodude
 • Miljövänlig: Biologiskt nedbrytbar

Användning

 1. Förberedelse: Gör en noggrann förtvätt av bilen.
 2. Blanda: Tillsätt 15-20 ml schampo i en hink med 10 liter vatten.
 3. Aktivera: Använd en högtryckstvätt för att blanda schampot och skapa skum.
 4. Tvätta: Tvätta bilen uppifrån och ner med en tvätthandske.
 5. Skölj: Skölj noggrant av bilen med vatten.

Tips

 • För bättre skumbildning, använd högtryckstvätten för att aktivera schampot i hinken.
 • Lägg några droppar schampo direkt i tvätthandsken för att maximera vattenavstötningen.

Säkerhet

 • H315: Irriterar huden.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Undvik att tvätta i direkt solljus eller på varm lack. Låt inte schampot torka på ytan. Förvara frostfritt.

Testutvärdering

Schampot lämnar en mycket hal och avvisande yta, särskilt på ovaxade ytor. Det fungerar bra på både glasrutor och plastdetaljer. Schampot gör det enkelt att torka av bilen och håller den ren längre.

Recensioner

Ingen användare har betygsatt denna produkt

Varumärke
King Carthur
EAN
6430042689774
MAN
-
Återförsäljare
Autodude