tershine Purify - Bilschampo

tershine Purify - Bilschampo

198 kr


Bilschampo Purify

tershine Purify är ett schampo från svenska tershine som rengör mycket effektivt och är extremt drygt!

Fördelar

 • Effektiv rengöring: Lyfter smuts och partiklar från lacken i ett drag.
 • Skonsam: Minimerar risken för tvättrepor och skador på befintligt lackskydd.
 • Högblank finish: Lämnar en högblank yta efter sig.
 • Dryg: Blandningsförhållande på 1:2000, vilket motsvarar en kork i en 20-liters hink.

Egenskaper

 • Dubbelverkande tensider: En variant angriper och löser upp organisk smuts, den andra tar hand om petroleumbaserad smuts som däcksrester, olja och avgaser.
 • Svensk kvalitet: Alla produkter från tershine är utvecklade i Sverige med stor passion för bilvård och hög prestanda.

Produktinformation

 • Produkt: Bilschampo tershine Purify
 • Användningsområde: Rengöring av bilen med handtvätt
 • Förpackning: Plastflaska med pipkork
 • Storlek: 0.5 liter

Användning

 1. Förtvätt: Gör först en noggrann förtvätt.
 2. Blandning: Blanda en kork schampo i cirka 20 liter ljummet vatten.
 3. Aktivering: Spola med högtryckstvätt i hinken för att aktivera skummet.
 4. Tvättmetod: Använd "två-hinks"-metoden för att undvika nya repor. Tvätta bilen med tvätthandske uppifrån och ned.
 5. Sköljning: Skölj av bilen noggrant med vatten.

Viktiga tips

 • Undvik starkt solljus: Tvätta inte bilen i starkt solljus eller när lacken är varm.
 • Låt ej torka: Låt inte schampot torka på bilen.

Säkerhetsinformation

 • Varning: Orsakar allvarlig ögonirritation och hudirritation. Skadlig vid förtäring. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. (Gäller produkten i koncentrat.)
 • Efter hantering: Tvätta händerna noggrant.
 • Skyddsutrustning: Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd eller ansiktsskydd.
 • Vid kontakt med ögon: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om möjligt. Fortsätt skölja. Kontakta läkare om ögonirritationen kvarstår.
 • Vid hudirritation: Kontakta läkare.

Varningsetikett

 • H315: Irriterar huden.
 • H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Recensioner

Ingen användare har betygsatt denna produkt

Varumärke
tershine
EAN
7350116633108
MAN
-
Återförsäljare
Autodude
Mekonomen
Skruvat