King Carthur Iron Remover - Flygrostlösare

King Carthur Iron Remover - Flygrostlösare

999 kr


Om Iron Remover

King Carthur Iron Remover är ett supereffektivt medel för att ta bort flygrost och bromsdamm. Det är lätt att applicera och verkar snabbt. Vi rekommenderar detta medel!

Fördelar

 • Snabbverkande: Tar bort järnpartiklar och bromsdamm effektivt.
 • Gelaktig formula: Sitter kvar längre på ytan och ger bättre rengöring.
 • Mildare doft: Mindre obehag vid användning.
 • Skonsamt: pH-neutralt och säkert för lack och fälgar.

Så här fungerar det

Iron Remover reagerar med järnpartiklarna, som då löses upp och medlet blir röd-lila. Detta är ett tecken på att medlet jobbar effektivt. Gelkonsistensen gör att medlet inte rinner av direkt, vilket ger en längre verkningstid och bättre resultat.

 

Egenskaper

 • Produkt: Flygrostlösare King Carthur Iron Remover
 • Användningsområde: Avlägsnar järnpartiklar från lack och fälgar.
 • Förpackning: Plastflaska med spraymunstycke / Plastdunk.
 • Storlek: 0.5 - 5 liter
 • Åtgång: 0.5l räcker för ca 2-4 tvättar beroende på smutsighet.
 • Konsistens: Mellan flytande och gelaktig.
 • Vaxsäker: Skadar inte vax på bilen.
 • Biologiskt nedbrytbar: Miljövänlig.

Användning

 1. Förbered: Tvätta bilen noggrant och se till att ytan är torr.
 2. Applicera: Skaka flaskan och spraya Iron Remover jämnt över ytan. Använd en svamp eller borste för att sprida ut medlet.
 3. Verkningstid: Låt medlet verka i ca 5-10 minuter, men låt det inte torka.
 4. Skölj: Skölj noggrant av ytan.

För fälgar

 • Spraya medlet på fälgarna innan förtvättsmedlet (skum) läggs på.
 • Efter några minuter, skumma hela bilen inklusive fälgarna och skölj sedan av.

Tips

 • För bästa resultat, använd en borste eller mikrofiberduk för att sprida medlet.
 • Använd inte i direkt solljus eller på varma ytor.
 • Undvik att medlet fryser.

Säkerhetsinformation

 • Varning: Håll oåtkomligt för barn.
 • Innehåller: Natriumsulfat, <5% anjoniska tensider, <5% amfotera ytaktiva medel, <5% icke-joniska ytaktiva medel.
 • Risker: Irriterande för huden och ögonen, kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • Skydd: Tvätta händerna noggrant efter hantering. Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd.

Varningsetikett

 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Recensioner

Ingen användare har betygsatt denna produkt

Varumärke
King Carthur
EAN
flygrostlosare-king-carthur-iron-remover
MAN
-
Återförsäljare
Autodude