Autoglym Intense Tar Remover - Kallavfettning

Autoglym Intense Tar Remover - Kallavfettning

239 kr


Om Autoglym Intense Tar Remover

En effektiv tjärlösare som snabbt tar bort tjära, lim, fett, vaxer, oljor, silikoner och smuts från bilens lack och andra ytor. Perfekt för att lösa upp fläckar av asfalt och tjära.

Fördelar

 • Snabb och effektiv: Tar bort tjära, lim, fett, vaxer, oljor och smuts snabbt.
 • Mångsidig användning: Kan användas på lack och andra ytor.
 • Enkel applicering: Rinner av lätt efter användning.

Egenskaper

 • Produkt: Tjärlösare Autoglym Intensive Tar Remover
 • Användningsområde: Ta bort fläckar av tjära och asfalt
 • Förpackning: Plastflaska
 • Storlek: 0.375 liter

Användningsinstruktioner

 1. Förberedelse: Använd tjärlösaren efter att bilen har tvättats och är fri från annan smuts.
 2. Applicera: Spraya medlet outspätt på bilens torra yta.
 3. Verkningstid: Låt verka i 5-10 minuter beroende på smutsens omfattning. Håll koll på ytan så att medlet inte torkar.
 4. Skölj: Skölj av medlet noggrant. Utför gärna en lätt tvätt med ett lösningsmedel för att säkerställa att ytan är helt ren inför eventuell vaxning.

Varningar och försiktighetsåtgärder

 • Undvik starkt solljus: Använd ej i starkt solljus eller på varm lack.
 • Låt inte medlet torka: Produkten kan skada känsliga ytor såsom svag färg/lack, plast- och gummidetaljer samt vaxade ytor.
 • Testa först: Utför alltid ett test på ett litet, osynligt område innan du använder produkten på större ytor.

Säkerhetsinformation

 • Brandfarlig vätska och ånga: H226
 • Farligt vid förtäring: H304
 • Irriterar huden: H315
 • Orsakar allvarlig ögonirritation: H319
 • Kan orsaka dåsighet eller omtöckning: H336

Recensioner

Ingen användare har betygsatt denna produkt

Varumärke
Autoglym
EAN
5016366193251
MAN
-
Återförsäljare
Mekonomen