CAR5 Cold Degreaser - Kallavfettning

CAR5 Cold Degreaser - Kallavfettning

89 kr - 1 495 kr


Om CAR5 Cold Degreaser

CAR5 Cold Degreaser är en effektiv kallavfettning som tar bort asfalt, tjära, olja, lim och fettfläckar. Den fungerar på både torra och våta ytor och är perfekt för att ta bort envis smuts.

Fördelar

 • Nyutvecklad: Hänger kvar längre på ytan och har kraftfull rengöringsförmåga.
 • Prisvärd: Effektiv och ekonomisk att använda.
 • Mild doft: Behaglig att använda.

Egenskaper

 • Produkt: Kallavfettning CAR5 Cold Degreaser
 • Användningsområde: Borttagning av asfalt, tjära, lim, olje- och fettbaserade fläckar
 • Förpackning: Plastflaska eller dunk med säkerhetskork
 • Storlek: 1l, 5l, 25l
 • Doft: Svag och behaglig

Användningsinstruktioner

 1. Förbered: Skaka flaskan innan användning.
 2. Applicera:
  • Förtvätt: Spraya på torr eller våt yta (bäst effekt på torr yta). Låt verka utan att torka, i cirka 2-10 minuter. Skölj av noggrant.
  • Efter förtvätt: Spraya på ytan, låt verka några minuter, applicera sedan förtvättsmedel med Foam Lance ovanpå avfettningsmedlet. Skölj noggrant.

Tips och försiktighetsåtgärder

 • Undvik känsliga ytor: Spraya inte direkt på lyktor eller gummidetaljer för att undvika skador.
 • Förvara rätt: Använd inte i direkt solljus eller på varma ytor, och förvara flaskan frostfritt.
 • Bäst effekt: Spraya på kallavfettningen så tidigt som möjligt när du kommer till tvätthallen och låt verka upp till 10-15 minuter utan att det torkar.

Varningsetikett

 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315: Irriterar huden.
 • H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Om CAR5

CAR5 erbjuder användarvänliga och effektiva bilvårdsprodukter till ett lågt pris. Fokus ligger på enkel användning, hög prestanda och prisvärdhet.

Recensioner

Ingen användare har betygsatt denna produkt

Varumärke
CAR5
EAN
6430042680818
MAN
-
Återförsäljare
Autodude