Gyeon Q²M Tar Redefined - Kallavfettning

Gyeon Q²M Tar Redefined - Kallavfettning

0 kr


Beskrivning

Gyeon Q²M Tar Redefined är en mycket effektiv och pH-neutral tjärlösare som enkelt tar bort fläckar från asfalt, lim, tjära, kåda och andra organiska smutspartiklar från fordonets alla exteriöra ytor. Den gelliknande formulan är snabbverkande och mer användar- och miljövänlig än tidigare versioner.

Fördelar

 • Effektiv och skonsam: Tar bort tjära, asfalt och lim från alla utvändiga ytor på bilen.
 • Mångsidig: Fungerar även på kåda och limrester från dekaler.
 • Miljövänlig: Mindre mängd flyktiga organiska ämnen (VOC) och utan färgämnen.

Egenskaper

 • Produkt: Gyeon Q²M Tar Redefined
 • Användningsområde: Lösa tjära och asfaltsfläckar på fordonets exteriöra ytor
 • Förpackning: Plastflaska med spraymunstycke (0.5 och 1 liter) / Plastdunk med skruvkork (4 liter)
 • Storlek: 1 - 4 liter
 • Åtgång: 100 ml per bil
 • pH-neutral
 • Låg VOC
 • Importör: Autodude

Användningsinstruktioner

 1. Förberedelse: Tvätta bilen innan behandling. Använd gärna en flygrostlösare innan tjärlösaren.
 2. Applicera: Skaka flaskan väl. Spraya på en torr yta.
 3. Verkningstid: Låt verka i 2-3 minuter.
 4. Torka av: Använd en mikrofiberduk för att torka bort fläckarna.
 5. Skölj: Skölj noga med högtryckstvätt eller vattenslang.
 6. Förstärkning: Använd en mjuk borste vid behov, exempelvis på fälgar.

Tips från tillverkaren

 • Förstärk effekt: Spraya Tar Redefined på ytan, låt verka i 2-3 minuter, och torka av med en SilkMitt-handske indränkt i varmt vatten för djupare rengöring.

Varningar och försiktighetsåtgärder

 • Brandfarlig: Håll borta från värmekällor, öppen eld och heta ytor.
 • Hälsorisker:
  • Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • Kan orsaka irritation i luftvägarna och hudreaktioner.
  • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • Förvaring: Förvara på en torr och sval plats. Låt inte medlet frysa.
 • Användning: Undvik direkt solljus och heta ytor. Skölj noggrant och låt inte medlet torka på ytorna.

Säkerhetsinformation

 • H226: Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315: Irriterar huden.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Om Gyeon

Gyeon är ett sydkoreanskt varumärke som specialiserar sig på högkvalitativa bilvårdsprodukter, inklusive tvätt-, rengörings- och polermedel samt skyddsprodukter för fordon. De strävar efter att vara ledande inom bilvårdsbranschen genom att ständigt utveckla nya och innovativa lösningar. Gyeon har över ett decennium av erfarenhet och tillverkar nästan alla sina produkter i sitt eget laboratorium. Produkterna är av högsta kvalitet och riktar sig både till hem- och hobbybruk samt professionell användning.

Jämför pris och hitta butik

Recensioner

Ingen användare har betygsatt denna produkt

Varumärke
Gyeon
EAN
8809432671725
MAN
-
Återförsäljare