Led konvertera lagligt
Tim Karlsson

Publicerad

LED konvertering - Så här gör man det lagligt

Detta behövs:

LED-lampor

Svårighetsgrad:

Medel

Tidsåtgång:

20-40 min

Innan LED-tekniken blev vanligt förlitade strålkastare sig främst på traditionella halogenlampor för att generera ljus. Men med framstegen inom LED-teknologi har dessa ljuskällor blivit en populär och fördelaktig ersättning. LED-lampor erbjuder inte bara överlägsen ljuskvalitet och energieffektivitet utan har också en längre livslängd jämfört med traditionella lampor.

För att dra nytta av dessa fördelar väljer många att konvertera sina strålkastare till LED. I denna artikel ska vi utforska processen för LED-konvertering av strålkastare, inklusive fördelarna, de nödvändiga stegen och hur man genomför det på ett korrekt och lagligt sätt.

Lagliga lösningar för LED-konvertering

Tidigare har det varit en utmaning att konvertera strålkastare från halogen till LED på ett lagligt sätt. Den största hindret har varit att säkerställa att den nya ljuskällan är lämplig och godkänd för den specifika strålkastartypen, för att uppfylla lagkraven. Detta har gjort att många bilägare har varit osäkra på huruvida de kan uppgradera till LED utan att riskera att deras fordon underkänns vid besiktning.

Lyckligtvis har det skett en förändring på detta område. Det finns nu lagliga lösningar tillgängliga för LED-konvertering som tidigare var svåra att hitta. Genom att erbjuda ljuskällor som uppfyller de strikta kraven för vägtrafik, har tillverkare lyckats erbjuda bilägare möjligheten att uppgradera till LED på ett säkert och lagligt sätt.

Dessa framsteg har lett till en förändring i synen på LED-konvertering. Bilägare kan nu känna sig trygga med att uppgradera till den senaste tekniken utan att bryta mot lagar eller riskera att deras fordon underkänns vid besiktning. Denna utveckling har öppnat upp nya möjligheter för dem som vill dra nytta av LED-belysningens fördelar, vilket tidigare varit en utmaning att göra på ett lagligt sätt.

1. E-godkännande nummer

För att säkerställa att ditt fordons strålkastare är kompatibla med LED-konvertering, är det viktigt att jämföra E-godkännandenumret. Detta nummer fungerar som en indikator på att strålkastarna är lagligt godkända för användning på vägen. För att utföra denna kontroll, behöver du först identifiera E-godkännandenumret för dina befintliga strålkastare. Detta nummer hittas vanligtvis på en etikett eller stämpel på strålkastaren.

När du har identifierat godkännandenumret för dina strålkastare, kan du jämföra det med numret på en exempelvis OSRAM kompatibilitetslista. Denna lista innehåller vanligtvis godkännandenumren för strålkastare som är kompatibla med LED-konvertering. Det är viktigt att notera att godkännandenumret börjar med bokstaven "E" följt av en eller två siffror inuti en cirkel, följt av en 4- eller 5-siffrig sekvens.

Genom att jämföra dessa nummer kan du avgöra om dina befintliga strålkastare är kompatibla med LED-konvertering och därmed lagligt godkända för användning på vägen. Detta säkerställer att du håller dig inom lagens ramar och undviker potentiella problem vid fordonsbesiktning eller lagöverträdelse. För att underlätta denna process, är det viktigt att noggrant inspektera och jämföra numren samt använda en tillförlitlig kompatibilitetslista.

2. Juridiska dokument

Steg 2 i processen innebär att säkerställa att du har alla nödvändiga juridiska dokument för dina nya H4-LED/H7-LED-lampor. För att göra detta, behöver du skanna QR-koden eller ange den sjusiffriga koden i OSRAM Trust-appen från NIGHT BREAKER LED-förpackningen. Efter kontrollen kommer du att få en länk för att ladda ner dokumentet med allmänt typgodkännande. Det är viktigt att skriva ut detta dokument och se till att du har det tillgängligt när du installerar LED-lamporna.

När du har skrivit ut de nödvändiga dokumenten är det dags att placera dem på ett säkert ställe i bilen. Handsfacket är en utmärkt plats för att förvara dessa dokument eftersom de är lättåtkomliga vid behov, så se till att placera dem där. Vid en eventuell fordonsbesiktning kommer du att kunna visa upp dessa dokument för inspektören för att bekräfta att dina LED-lampor är lagligt godkända.

Utöver att ha de juridiska dokumenten till hands är det också klokt att placera det medföljande klistermärket på en synlig plats i motorrummet eller på baksidan av strålkastaren. Detta klistermärke fungerar som en extra säkerhetsåtgärd, så om du av någon anledning glömmer att visa upp dina juridiska dokument under en besiktning eller liknande, kan inspektören se klistermärket och veta att de godkända LED-lamporna används i din bil. Detta minskar risken för eventuella missförstånd eller problem under inspektionen och hjälper till att bekräfta att dina lampor är lagliga.

Därför bör du uppgradera till LED-lampor

Att uppgradera strålkastarna till LED erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella ljuskällor såsom halogenlampor. Här är några skäl till varför många väljer att göra denna uppgradering:

  1. Bättre ljuskvalitet: LED-lampor ger en klarare och mer enhetlig ljusbild jämfört med halogenlampor, vilket förbättrar synligheten och ökar säkerheten under körning, särskilt på natten eller i dåliga väderförhållanden.
  2. Längre livslängd: LED-lampor har en betydligt längre livslängd än halogenlampor, vilket innebär att du inte behöver byta ut dem lika ofta. Detta sparar både tid och pengar på lång sikt.
  3. Energieffektivitet: LED-lampor är betydligt mer energieffektiva än halogenlampor, vilket innebär att de förbrukar mindre ström för att producera samma mängd ljus. Detta kan bidra till att minska bränsleförbrukningen och minska belastningen på fordonets elsystem.
  4. Snabbare respons: LED-lampor tänds omedelbart när de aktiveras, vilket ger en snabbare respons än halogenlampor. Detta kan vara särskilt fördelaktigt vid användning av strålkastare under körning i situationer där snabb reflex är viktig, till exempel vid möte med andra fordon.
  5. Minskad värmeutveckling: LED-lampor genererar mindre värme än halogenlampor, vilket minskar risken för överhettning och skador på fordonets strålkastare eller omgivande komponenter.

Uppgradering till LED-lampor i strålkastarna har en rad fördelar som kan förbättra både prestanda och säkerhet för fordonet, vilket gör det till ett populärt val bland bilägare.


Frågor och svar

LED-strålkastare erbjuder bättre ljuskvalitet, längre livslängd, högre energieffektivitet och snabbare respons jämfört med traditionella halogenlampor.

Installationen av LED-strålkastare kan variera beroende på fordonets modell och år. Det rekommenderas att följa tillverkarens instruktioner eller att konsultera en professionell mekaniker för att säkerställa korrekt installation.

H4 och H7 refererar till olika typer av strålkastarsocklar som används för att ansluta lamporna till fordonets elsystem. Skillnaden mellan dem ligger i utformningen av sockeln och hur lampan ansluts till strålkastaren.

LED-strålkastare är generellt mer energieffektiva än halogenlampor och bör inte belasta bilens batteri eller elsystem på samma sätt. Det är dock viktigt att säkerställa att fordonets elsystem är korrekt dimensionerat för de nya lamporna.

Det finns lite olika sätt att lösa detta. OSRAM har en bra alternativ för att konvertera halogenlampor till LED-lampor.