Efterdra hjulbultar
Tim Karlsson

Publicerad

Efterdra hjulbultar - Några mil efter du bytt däck!

Detta behövs:

Momentnyckel

Domkraft

Pallbock

Hylsa

Svårighetsgrad:

Enkel

Tidsåtgång:

1 - 5 minuter

När det kommer till bilunderhåll är det lätt att fokusera på de stora åtgärderna, som oljebyte eller bromsreparationer. Men det är ofta de små, enkla åtgärderna som kan göra den största skillnaden för din säkerhet på vägarna. Efter att du har bytt dina däck är det en sådan åtgärd som alltför ofta förbises: att efterdra hjulbultarna.

Det är en snabb och enkel process, men den kan ha avgörande betydelse för att undvika farliga situationer på vägen. Hur många bilägare tar sig egentligen tid att göra detta? Vad är egentligen rätt sätt att göra det? Här kommer vi att titta på varför det är viktigt att efterdra hjulbultarna och hur du gör det på rätt sätt för att säkerställa din och andras säkerhet när du är ute och kör.

Därför ska man efterdra hjulbultarna

Att efterdra hjulbultarna är en viktig säkerhetsåtgärd som många förbiser efter ett däckbyte. Huvudsyftet är att säkerställa att hjulen sitter ordentligt fast på fordonet. När du monterar nya däck eller byter mellan sommar- och vinterdäck, är det vanligt att hjulbultarna kan lossna något efter de första körningarna. Detta kan bero på att bultarna sätter sig eller att momentet i bultarna minskar när hjulen utsätts för vibrationer och krafter från vägen.

Om hjulbultarna är lösa kan det leda till allvarliga olyckor. Ett löst hjul kan lossna helt från fordonet, vilket kan resultera i en farlig situation både för dig och andra trafikanter. Genom att regelbundet efterdra hjulbultarna minskar du risken för att hjulen ska lossna under körning och därmed ökar du säkerheten på vägarna. Det är därför viktigt att ta sig tid att efterdra hjulbultarna enligt tillverkarens rekommendationer efter varje däckbyte eller hjulskifte.

Så här efterdrar du hjulbultar

Att efterdra hjulbultarna är en relativt enkel process som kan utföras med några grundläggande verktyg och följande steg:

 1. Biltillverkares rekommendationer: Innan du börjar, se till att du känner till det rekommenderade momentet för dina hjulbultar eller hjulmuttrar. Detta kan vanligtvis hittas i din bils bruksanvisning eller på nätet.
 2. Använd rätt verktyg: För att efterdra hjulbultarna behöver du en momentnyckel eller ett momentverktyg för att säkerställa att bultarna dras åt med korrekt kraft.
 3. Lyft upp bilen: Använd en domkraft för att lyfta upp fordonet så att hjulen är fria från marken. Se till att bilen är stadigt placerad på ett plant underlag.
 4. Ta av eventuella navkapslar: Om din bil har navkapslar, ta bort dem för att få tillgång till hjulbultarna.
 5. Dra åt bultarna: Använd momentnyckeln för att dra åt hjulbultarna enligt tillverkarens rekommendationer. Arbeta diagonalt över hjulet för att säkerställa en jämn åtdragning och undvika spänningar på hjulnavet.
 6. Kontrollera åtdragningsordning: Det är viktigt att följa rätt åtdragningsordning för hjulbultarna, vanligtvis i ett stjärnmönster eller korsmönster. Detta hjälper till att fördela kraften jämnt över hjulet och förhindra deformation.
 7. Åtdragning i flera steg: Om det rekommenderas av tillverkaren, kan det vara lämpligt att dra åt hjulbultarna i flera steg. Detta innebär att du drar åt bultarna till en viss kraft i ett första steg, och sedan går tillbaka för att dra åt dem ytterligare enligt samma ordning.
 8. Kontrollera momentet: Efter att du har dragit åt alla hjulbultar, kontrollera momentet igen för att säkerställa att alla bultar är ordentligt åtdragna.
 9. Återmontera navkapslar: När du är klar med åtdragningen, återmontera navkapslar om det behövs.
 10. Sänk ner bilen: Sänk ner bilen med domkraften och kontrollera sedan momentet på hjulbultarna en sista gång när fordonet står på marken.

Hjulbultar och hjulmuttrar - Vad är rätt moment?

Det är viktigt att använda rätt åtdragningsmoment för hjulbultar och hjulmuttrar för att säkerställa att de sitter ordentligt fast på fordonet utan att skadas. Åtdragningsmomentet varierar beroende på storleken på bulten eller muttern samt fordonets modell och tillverkare.

För vanliga M12-hjulbultar rekommenderas vanligtvis ett moment på 100 till 120 Nm, medan M14-hjulbultar oftast kräver ett moment på 100 till 140 Nm. Det är dock viktigt att betona att dessa värden är generella riktlinjer, och det är alltid bäst att dubbelkolla med tillverkarens specifika rekommendationer för din bilmodell.

Ett viktigt undantag är Tesla-fordon, som ofta har ett högre åtdragningsmoment för sina hjulmuttrar, vanligtvis runt 170 Nm för originalmuttrar. Om du använder eftermarknads muttrar med samma åtdragningsmoment som Tesla:s originalmuttrar kan du riskera att skada gängorna eller muttrarna.

 • M12: Vanligtvis mellan 100 - 120 Nm.
 • M14:Vanligtvis mellan 100 - 140 Nm.
 • Tesla: Vanligtvis runt 170 Nm.

Så här ofta bör du efterdra

Hur ofta du behöver efterdra hjulbultarna kan variera beroende på faktorer som din körstil, vägförhållanden och typ av fälgar. Generellt sett är en bra riktlinje att efterdra hjulbultarna någonstans mellan 5–20 mil efter att du har monterat dina hjul. Detta ger tillräcklig tid för bultarna att sätta sig och för att eventuella lossningar ska upptäckas innan de utgör en fara.

Särskild uppmärksamhet bör riktas mot fordon med aluminiumfälgar, eftersom dessa fälgar är lättare än traditionella plåtfälgar och kan vara mer mottagliga för vibrationer och rörelser som kan påverka åtdragningsmomentet på hjulbultarna. Om du inte är säker på när du ska efterdra hjulbultarna, är det alltid bäst att svänga förbi din lokala däck- eller bilverkstad. Ett annat tips är att vid ditt nästa däckbyte kan du fråga om deras rekommendationer för när du bör efterdra hjulbultarna för optimal säkerhet på vägarna.

Medans du drar åt

När du byter dina däck är det inte bara viktigt att kontrollera hjulbultarna och efterdra dem vid behov, utan även att inspektera däckens skick och mönsterdjup. Enligt lagstiftningen ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på vinterdäck och 1,6 mm på sommardäck. Dock rekommenderas det starkt att du byter till nya däck innan mönsterdjupet når denna gräns för att säkerställa optimal säkerhet och prestanda på vägen.

Utöver att kontrollera mönsterdjupet är det också viktigt att säkerställa att däcken har rätt lufttryck. Att köra med korrekt lufttryck är avgörande för däckens prestanda, bränsleeffektivitet och livslängd. Kontrollera däckens lufttryck regelbundet, särskilt vid temperaturförändringar och före långa körningar, för att säkerställa att de är korrekt uppumpade enligt tillverkarens rekommendationer. Att ha rätt lufttryck i däcken kan också bidra till att förhindra onödigt slitage och minska risken för olyckor på vägen.


Frågor och svar

Efterdragning av hjulbultarna är viktigt för att säkerställa att hjulen sitter ordentligt fast på fordonet. Detta minskar risken för att hjulen ska lossna under körning, vilket kan leda till allvarliga olyckor.

Det rekommenderas att efterdra hjulbultarna någonstans mellan 5–20 mil efter att du har monterat dina hjul. Detta ger tillräcklig tid för bultarna att sätta sig och för att eventuella lossningar ska upptäckas innan de utgör en fara.

Det rekommenderade åtdragningsmomentet för hjulbultarna varierar beroende på fordonets modell och typ av hjulmuttrar. Generellt sett kan det ligga mellan 100 och 140 Nm för vanliga hjulmuttrar och hjulbultar.

Det är viktigt att följa tillverkarens rekommenderade åtdragningsordning för hjulbultarna. Detta hjälper till att fördela kraften jämnt över hjulet och förhindra deformation. Ofta följer man en stjärnmönster eller korsmönster.

Aluminiumfälgar kan vara mer känsliga för åtdragningsmomentet på hjulbultarna än traditionella plåtfälgar. Det är därför viktigt att vara extra försiktig och använda rätt åtdragningsmoment för att undvika skador.

Ja, om du har kört på mycket ojämna eller dåliga vägar, eller om du har märkt några vibrationer eller oregelbunden körning, kan det vara klokt att efterdra hjulbultarna oftare för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna.