Lufta bromsar
Tim Karlsson

Publicerad

Uppdaterad

Lufta bromsar på bilen - Så här gör du det själv

Detta behövs:

Bromsvätska

Bromsverktyg

Svårighetsgrad:

Medel

Tidsåtgång:

20-40 min

I denna guide kommer vi att ta dig genom en steg för steg för att lufta bromsarna. Att ha ett väl fungerande bromssystem är avgörande för din säkerhet och för att hålla din bil i god skick. Luft i bromssystemet kan leda till försämrad bromsförmåga och ökad risk för olyckor på vägen. Genom att lära dig hur du luftar bromsarna på egen hand kan du inte bara spara tid och pengar på att undvika ett besök på verkstaden, utan också känna dig självsäker i att utföra detta viktiga underhållsarbete.

Vi kommer att gå igenom varje steg noggrant, från förberedelse och säkerhetsåtgärder till själva luftningsprocessen och avslutande kontroller. Oavsett om du är en erfaren mekaniker eller en nybörjare när det gäller fordonsunderhåll, är denna guide utformad för att vara lätt att följa och förstå, vilket gör det möjligt för alla att ta kontroll över sin fordonsunderhållsrutin. Så låt oss dyka in i processen för att lära dig hur du luftar bromsarna på ditt fordon på ett säkert och effektivt sätt.

Så här luftar man bromsar

Steg 1: Förberedelse och säkerhet

Innan du börjar lufta bromsarna är det viktigt att du förbereder rätt utrustning och tar de nödvändiga säkerhetsåtgärderna.

 • Se till att du har rätt typ av bromsvätska för ditt fordon och att du har tillräckligt med den.
 • Parkera bilen på en jämn och plan yta och se till att den är välventilerad.
 • Använd säkerhetsglasögon och handskar för att skydda ögonen och händerna från bromsvätska.
 • Kontrollera att handbromsen är åtdragen ordentligt och att bilen är i parkeringsläge.
 • Om du inte är bekant med fordonsmekanik, överväg att kontakta en mekaniker för att undvika eventuella skador eller fel.

Steg 2: Höj upp fordonet

Använd en domkraft för att lyfta upp bilen så att du kan komma åt hjulen ordentligt. Det är viktigt att du placerar domkraften på en stabil och plan yta innan du börjar. Lyft sedan upp bilen tillräckligt högt för att du ska kunna arbeta bekvämt under den. När bilen är i luften, se till att du säkrar den genom att placera pallbock, under chassit på lämpliga platser. Detta hjälper till att förhindra att bilen faller om domkraften skulle ge vika. Genom att följa dessa steg noggrant skapar du en stabil arbetsmiljö för att fortsätta med luftningsprocessen för bromsarna.

Steg 3: Ta bort hjulen

Lossa hjulbultarna med en lämplig nyckel eller mutterdragare och ta av hjulen från fordonet för att få tillgång till bromssystemet.

 • Lossa hjulbultarna: Använd antingen en lämplig nyckel eller mutterdragare för att lossa hjulbultarna på varje hjul. Se till att du vrider åt rätt håll för att lossa bultarna. Det kan vara enklast att arbeta med ett korsformat hjulverktyg för att ge tillräckligt med vridmoment.
 • Ta av hjulen: När bultarna är lösa, lyft försiktigt av hjulet från navet. Om hjulet sitter fast kan det vara nödvändigt att ge det några knack med en gummiklubba för att lossa det. Se till att du ställer hjulen på en säker plats där de inte rullar iväg och att du håller dem borta från arbetsområdet.

Skruva lös hjulen

Steg 4: Förbered avluftningsverktyget

Förbered ditt avluftningsverktyg genom att ansluta en slang till luftningsventilen på varje bromsok.

 • Ta din avluftningsslang och se till att den är i gott skick utan några synliga skador eller sprickor.
 • Anslut ena änden av slang till luftningsventilen på bromsoket. Se till att kopplingen är ordentligt fastsatt för att undvika eventuella läckage under luftningsprocessen.

Steg 5: Luftar bromsarna

Börja med att öppna avluftningsventilen på det bromsok som är längst från huvudcylindern. Be en hjälpare att pumpa bromspedalen flera gånger och hålla den nedtryckt medan du öppnar avluftningsventilen för att släppa ut luft och gammal bromsvätska. Stäng avluftningsventilen när bromspedalen är helt nedtryckt och be hjälparen släppa upp pedalen långsamt.

Upprepa denna process för varje bromsok, börjande med den som är längst från huvudcylindern och arbeta dig närmare den. Se till att du alltid håller koll på nivån av bromsvätska i huvudcylindern för att undvika att dra in luft i bromssystemet.

Steg 6: Återmontera hjulen och testa bromsarna

När du har luftat alla bromsar, återmontera hjulen och dra åt hjulbultarna ordentligt. Sänk sedan ner fordonet från domkraften. Testa bromsarna noggrant genom att pumpa bromspedalen flera gånger och se till att den känns fast och responsiv.

Steg 7: Kontrollera bromsvätskenivån och eventuella läckor

Avsluta genom att kontrollera bromsvätskenivån i huvudcylindern och fyll på vid behov. Kontrollera också noggrant om det finns några läckor runt bromsok och slangar.

Denna ordning ska bromsar luftas

När du luftar bromsarna är det viktigt att följa en specifik ordning för att säkerställa att luften avlägsnas från bromssystemet på ett effektivt sätt. Här är den rekommenderade ordningen för att lufta bromsarna:

 1. Börja med den bromsok som är längst från huvudcylindern: Detta innebär vanligtvis att du börjar med den bakre bromsoket på motsatt sida av förarsätet. Genom att börja med den bromsok som är längst bort från huvudcylindern kan du säkerställa att all luft längs bromsledningarna pressas ut först.
 2. Fortsätt med närmaste bromsok på samma sida: Efter att du har luftat den bakre bromsoket, gå vidare till den främre bromsoket på samma sida av fordonet. Detta fortsätter processen att pressa ut eventuell återstående luft längs bromsledningarna.
 3. Flytta till motsatt sida av fordonet: Efter att du har luftat bromsarna på en sida av fordonet, gå över till den motsatta sidan och upprepa samma ordning. Börja med den bakre bromsoket och avsluta med den främre bromsoket på motsatt sida av förarsätet.

Genom att följa denna ordning säkerställer du att all luft avlägsnas från bromssystemet på ett systematiskt sätt, vilket resulterar i optimal bromsfunktion och säker körning.

Lufta bromsar ensam

För att lufta bromsarna ensam finns det specifika verktyg som kan göra processen betydligt enklare och mer effektiv. Dessa verktyg är utformade för att underlätta luftningsprocessen och kan vara antingen tryckluftsdrivna eller manuellt drivna för att skapa vakuum.

Ett exempel på sådana verktyg är en manuell pump eller en tryckluftsdriven enhet som är avsedd att fästas på bromsvätskebehållaren. Dessa verktyg fungerar genom att skapa tryck inuti bromssystemet, vilket pressar bromsvätskan ut till bromsok och ledningar och effektivt trycker ut luftbubblorna.

Alternativt finns det verktyg som fungerar genom att skapa vakuum och suger ut luft och överflödig vätska från bromsok. Dessa verktyg fästs direkt på bromsoket och underlättar processen genom att eliminera behovet av att trycka på bromspedalen manuellt.

Kostnaden för sådana verktyg varierar, men de är oftast prisvärda och kan köpas för några hundralappar. Trots sitt relativt låga pris kan dessa verktyg göra luftningsprocessen betydligt mer tillgänglig och bekväm för en enskild person. Med hjälp av dessa verktyg kan du lufta bromsarna helt själv utan att behöva förlita dig på en andra person, vilket sparar både tid och pengar på verkstadsbesök.

3 tips när du luftar bromsar

Här är tre värdefulla tips att komma ihåg när du luftar bromsarna:

 1. Kontrollera bromsvätskenivån: Innan du börjar lufta bromsarna är det avgörande att säkerställa att det finns tillräckligt med bromsvätska i behållaren. Om nivån är för låg riskerar du att luft smiter in i systemet och försämrar bromsfunktionen. Regelbunden kontroll och påfyllning av bromsvätskan är avgörande för en effektiv luftningsprocess.
 2. Följ rätt ordning: Lufta bromsarna i rätt ordning är viktigt för att säkerställa att all luft avlägsnas från systemet på ett systematiskt sätt. Vanligtvis bör du börja med den bromsok som är längst från huvudcylindern och sedan fortsätta i rätt ordning enligt tillverkarens rekommendationer. Detta säkerställer att luften pressas ut korrekt och att bromsarna fungerar optimalt.
 3. Undvik att pumpa för hårt på bromspedalen: Om du väljer att använda bromspedalen för att lufta bromsarna, se till att inte trycka för hårt. Att trycka pedalen hela vägen ner kan skada bromscylindern och orsaka potentiella läckor eller andra problem. Istället, pumpa pedalen försiktigt och kontrollerat för att undvika överdriven kraft och skador på bromssystemet.

Frågor och svar

Luft kan tränga in i bromssystemet genom läckage eller vid byte av bromsvätska. Luft kan också samlas över tid genom normal användning av bromsarna.

Tecken på luft i bromssystemet inkluderar en mjuk eller "svampig" känsla när du trycker på bromspedalen, längre bromssträcka eller ojämn bromsrespons.

Det beror på fordonsmodell, körförhållanden och underhållshistorik. Som en allmän riktlinje rekommenderas det att lufta bromsarna varje 2-3 år eller enligt tillverkarens rekommendationer.

Ja, det är möjligt att lufta bromsarna själv med rätt verktyg och kunskap. Se till att följa korrekta procedurer och säkerhetsföreskrifter noggrant.

Att inte lufta bromsarna regelbundet kan leda till försämrad bromsförmåga, ökad risk för olyckor och långsiktiga skador på bromssystemet.

Vanligtvis bör du börja med den bromsok som är längst från huvudcylindern och sedan fortsätta i ordningen som anges i fordonsmanualen.

Mängden bromsvätska som behövs beror på fordonets storlek och bromssystemets design. Se alltid till att ha tillräckligt med bromsvätska för att slutföra luftningsprocessen.