Vinterdäck i Sverige
Tobias Karlsson

Publicerad

Uppdaterad

Vinterdäck i Sverige - regler, lagar och undantag

Sverige är känt för sina långa och kalla vintrar, vilket gör vinterdäck till en viktig säkerhetsåtgärd på landets vägar. Att förstå de svenska reglerna och lagarna kring användningen av vinterdäck är avgörande för att säkerställa en trygg och smidig körning under vintern.

Användningen av vinterdäck är inte bara en klok försiktighetsåtgärd här, det är också lagstadgat för att förbättra trafiksäkerheten. Denna artikel kommer att guida dig genom de svenska reglerna som rör vinterdäck så att du kan försäkra dig om en säker och smidig körning under vintermånaderna och förstå de eventuella undantagen.

Vinterdäck datum

Svenska vinterförhållanden

Vinterdäck är av avgörande betydelse i Sverige av flera skäl. De svenska vintrarna kännetecknas ofta av intensivt snöfall, isiga vägar och halka. Dessa väderförhållanden kan förvandla vägarna till potentiellt farliga sträckor om du inte har rätt däck. Vinterdäck är speciellt utformade för att ge förbättrat grepp och stabilitet på snötäckta och isiga vägar. De har en unik gummiblandning och mönster som är utformade för att hantera låga temperaturer och säkerställa att bilen kan bromsa och styra på ett säkert sätt. Att använda vinterdäck är därför av yttersta vikt för att minimera risken för olyckor och för att upprätthålla trafiksäkerheten under vintermånaderna i Sverige.

Vad är vinterdäck?

Generell term: "Vinterdäck" är en bred term som används för att beskriva däck som är avsedda för användning under vinterförhållanden, med speciella märkningar. Dessa däck är utformade för att fungera bra i kalla temperaturer och snöiga eller isiga förhållanden. Vinterdäck kan innefatta både friktionsdäck och dubbade däck.

Dubbat eller friktionsdäck: Vinterdäck kan vara dubbade eller friktionsdäck. Dubbade vinterdäck har små metalldubbar inbäddade i slitbanan för att ge extra grepp på isiga vägar. Friktionsdäck är däck som inte har dessa dubbar och förlitar sig på speciella gummiblandningar och mönster för att förbättra greppet.

Lagstiftning: I Sverige finns det specifika lagar och bestämmelser som reglerar användningen av vinterdäck under vintermånaderna. Dessa lagar kan variera beroende på regionen och kan specificera krav på däcktyp, som dubbdäck eller friktionsdäck.

Fördelar med friktionsdäck

Friktionsdäck har flera fördelar som gör dem till ett populärt val för vinterkörning. Här är några av de främsta fördelarna med friktionsdäck:

 • Minskar riskerna vid snöiga vägbanor: Friktionsdäck är utformade för att ge bättre grepp på snöiga vägar. De minskar risken för sladdar och halka, vilket i sin tur minskar risken för olyckor under vinterförhållanden.
 • Minskar ljudnivån: Till skillnad från dubbade däck, som kan vara ganska högljudda på torra vägar, är friktionsdäck tystare. Detta gör körningen mer bekväm och minskar bullerföroreningen.
 • Mindre skador på vägarna: Dubbdäck kan slita på vägbanan och orsaka skador. Friktionsdäck är mindre benägna att orsaka sådana skador och är därför bättre för vägarnas hållbarhet.
 • Bra på våta vägar: Förutom att fungera bra på snö och is, ger friktionsdäck också utmärkt grepp på våta vägar. De hjälper till att förhindra vattenplaning och förbättrar allmänt körprestanda i regnigt väder.
 • Kostnadseffektiva: Friktionsdäck är ofta mer prisvärda än dubbade däck. De är också mer slitstarka och kan vara ett mer ekonomiskt val i det långa loppet.
 • Miljövänliga: Eftersom friktionsdäck inte har metallspikar som kan slitas ner och släppas ut i miljön, anses de vara mer miljövänliga än dubbade däck.
 • Användbara under olika förhållanden:: Friktionsdäck är mångsidiga och fungerar inte bara på snö och is utan även på torra och våta vägar. Detta gör dem användbara under olika väderförhållanden.

Fördelar med dubbdäck

Dubbdäck har flera fördelar som gör dem till ett attraktivt alternativ för vinterkörning, särskilt på isiga och snöiga vägar. Här är några av de främsta fördelarna med dubbdäck:

 • Utmärkt grepp på is: Dubbdäck är kända för sitt överlägsna grepp på isiga ytor. De små metallspikarna, eller dubbar, på däckens yta penetrerar isen och ger enastående stabilitet och kontroll.
 • Ökad säkerhet: På grund av det förbättrade greppet minskar risken för halka och sladd, vilket resulterar i ökad säkerhet för föraren och passagerarna.
 • Bra vid extrema förhållanden: Vid mycket hala förhållanden, som vid extrema snöstormar eller isstormar, kan dubbdäck vara det bästa alternativet för att hålla fordonet på vägen.
 • Kortare bromssträcka: Dubbar ger bättre bromsprestanda på is och hårdpackad snö, vilket minskar bromssträckan och hjälper till att undvika olyckor.
 • Lång livslängd: Dubbdäck är kända för att vara slitstarka och har ofta en längre livslängd än friktionsdäck, vilket kan spara pengar på lång sikt. Gäller vid rätt användning och att dubbdäcken inte används på torr asfalt.
 • Miljövänliga: Eftersom friktionsdäck inte har metallspikar som kan slitas ner och släppas ut i miljön, anses de vara mer miljövänliga än dubbade däck.
 • Användbara under olika förhållanden:: Friktionsdäck är mångsidiga och fungerar inte bara på snö och is utan även på torra och våta vägar. Detta gör dem användbara under olika väderförhållanden.

Välj rätt vinterdäck utifrån din körning

För körning i norra delarna av Sverige, särskilt under de kalla vintermånaderna när väglaget kan vara extremt utmanande, är det ofta en fördel att använda dubbdäck. Dubbdäck ger överlägset grepp på isiga och snöiga vägar och kan öka säkerheten avsevärt i sådana förhållanden. Här är några situationer där dubbdäck är särskilt fördelaktiga:

 • Isiga vägar
 • Snöstorm och väderomslag
 • Körning i fjällområden
 • Planerad körning till norra Sverige

Med det sagt, om du huvudsakligen kör i södra Sverige där väderförhållandena är mildare och vägarna sällan fryser ordentligt, kan friktionsdäck vara tillräckliga för dina behov. Det är viktigt att ta hänsyn till dina specifika körbehov och områdets klimat när du väljer däcktyp. Om du är osäker på vilka däck som är bäst för din situation kan det vara klokt att rådfråga en däckexpert eller en professionell mekaniker som har lokalkännedom om de vägförhållanden du står inför.

Väderförhållanden fjällen

Lagar om Vinterdäck i Sverige

I Sverige finns det tydliga lagar och regler som styr användningen av vinterdäck. Dessa lagar har införts för att öka trafiksäkerheten under vintermånaderna och minimera risken för olyckor. Här är några viktiga aspekter av de svenska vinterdäckslagarna:

 1. Obligatoriskt under vissa tider: Användningen av vinterdäck är obligatorisk i Sverige mellan perioden 1 december till den 31 mars är det krav på vinterdäck vid vinterväglag. Friktionsdäck får användas året runt.
 2. Krav på mönsterdjup: Enligt svenska lagar måste vinterdäck ha ett mönsterdjup på minst 3 millimeter. Detta mönster ger bättre grepp på snö och is, vilket är avgörande för att säkerställa säker körning under vinterförhållanden.
 3. Dubbdäck: Dubbdäck är tillåtna i Sverige mellan perioden 1 oktober och 15 april oavsett väglag. Dubbdäck är särskilt effektiva på isiga vägar. Det finns dock restriktioner för när och var dubbdäck får användas och regler för antalet dubbar och deras placering på däcket.
 4. Undantag för vissa fordon: Vissa fordon, som vissa typer av arbetsfordon, är undantagna från kravet att använda vinterdäck. Detta beror på att de är utformade för att fungera väl i snöiga förhållanden.
 5. Ansvar för Bilföraren: Slutligen, oavsett de specifika lagarna, har varje bilförare i Sverige ansvaret att säkerställa att deras fordon är utrustade med lämpliga däck för rådande väderförhållanden. Detta innebär att om du kör på vintervägar utan de nödvändiga däcken och orsakar en olycka, kan du hållas ansvarig.

Undantag för vinterdäck

Det är av yttersta vikt att trafiksäkerheten alltid är i första hand när undantag från kravet på vinterdäck övervägs. Därför har lagstiftare i Sverige fastställt klara riktlinjer och undantagsregler för att se till att fordon som inte är utrustade med vinterdäck inte utgör något hot mot trafiken. Dessa undantag har inrättats för att tillåta viss flexibilitet i situationer där kravet på vinterdäck kan vara orimligt eller ogenomförbart, men det finns alltid en noga övervägning av trafiksäkerheten.

 • Vid provkörning eller bogsering: Ett fordon kan undantas från kravet på vinterdäck när det används för provkörning eller bogsering i samband med reparation eller liknande syften.
 • Besiktning: Vid färd till och från närmaste besiktningsföretag längs den kortaste och mest lämpliga vägen kan vinterdäcksreglerna undantas.
 • Saluvagnslicens: Fordon som bär en grön registreringsskylt och används i samband med transport från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage, är undantagna från vinterdäcksplikten. Fordon med saluvagnslicens kan även köras för demonstrations- eller försäljningsändamål.
 • Mindre fälgdiameter: Om däcken på ett fordon har en fälgdiameter på 10 tum eller mindre, enligt uppgifter i vägtrafikregistret, behöver det inte ha vinterdäck.
 • Anläggningsarbete: Fordon som används för anläggningsarbete eller liknande uppgifter, särskilt tunga lastbilar, är undantagna från kravet på vinterdäck.
 • Försvarsfordon: Om ett fordon används av Försvarsmakten, Försvarets Materielverk eller Försvarets radioanstalt, är det inte skyldigt att ha vinterdäck.
 • Ålder på fordon: Fordon med en årsmodell som är trettio år eller äldre, enligt vägtrafikregistret, är befriade från kravet på vinterdäck.

Läs mer på Transportstyrelsen


Frågor och svar

Användningen av vinterdäck är avgörande i Sverige på grund av de intensiva snöfallen, isiga vägarna och halkan som är vanliga under vintermånaderna. Vinterdäck är speciellt utformade för att ge ökat grepp och stabilitet på snötäckta och isiga vägar, vilket är avgörande för att förhindra olyckor och upprätthålla trafiksäkerheten.

Dubbdäck har små metallspikar inbäddade i slitbanan för att ge extra grepp på isiga vägar, medan friktionsdäck förlitar sig på speciella gummiblandningar och mönster för att förbättra greppet på snö och is.

Friktionsdäck är mer prisvärda, ger mindre skador på vägarna, minskar ljudnivån, och är bättre för våta vägar. De är också mer miljövänliga och fungerar bra under olika väderförhållanden.

Dubbdäck ger överlägset grepp på isiga vägar, ökar säkerheten vid extrema förhållanden som snöstormar, och har en kortare bromssträcka på is. De är också slitstarka och har lång livslängd.

I Sverige är användningen av vinterdäck obligatorisk mellan 1 december och 31 mars under vinterväglag. Det finns krav på mönsterdjup och specifika regler för dubbdäckens användning. Undantag görs för vissa fordon och situationer, såsom provkörning, besiktning och användning av saluvagnslicens.