Starta bil med startkablar
Elin Bäcklund

Publicerad

Uppdaterad

Starta bil med startkablar - Hjälpstarta bil

Vad som behövs:

Hjälpstartande bil

Startkablar

Svårighetsgrad:

Mycket enkelt

Tidsåtgång:

1-5 minuter

När din bil plötsligt vägrar att starta och du befinner dig i en knipa, kan startkablar vara din räddning. Att förstå hur man använder dem kan vara skillnaden mellan att vara fast där du är och att snabbt komma igång igen. Med startkablar och någon som kan erbjuda en hjälpande hand, kan du enkelt återuppliva din bil. Att koppla startkablar är inte så komplicerat som det låter. Med rätt ordning och lite kunskap kan du snart vara på väg igen.

När du upprepade gånger står inför ett tomt bilbatteri kan det vara ett tydligt tecken på att batteriet börjar nå slutet på sin livslängd och håller på att bli dåligt. Det är viktigt att vara uppmärksam på sådana varningssignaler för att undvika att bli fast i oväntade situationer på vägen.

Starta bilen med startkablar - Steg för steg

Att starta bilen med startkablar är en relativt enkel process som kan vara en riktig räddning när du står inför ett tomt batteri. För att genomföra denna procedur behöver du ett annat fordon som har ett fungerande batteri samt ett par startkablar. Även om det kan verka överväldigande för många, är det faktiskt en praktik som är relativt enkel att utföra om du följer några enkla steg. Här är en grundläggande guide som hjälper dig att starta bilen med startkablar på ett säkert och effektivt sätt.

 • Placera de två fordonen så nära varandra som möjligt, men se till att de inte rör varandra.
 • Bilen som ska starta den bil med tomt bilbatteri ska vara avstängd, se även till att båda bilarna är i parkeringsläge och handbromsen åtdragna på båda fordonen.
 • Öppna motorhuven på båda bilarna och lokalisera batterierna. Se till att det inte finns några lösa kablar eller skador på batterierna.
 • Ta fram startkablarna. De brukar vara röda och svarta och har klämmor i ändarna.
 • Koppla den röda klämman till det positiva (+) polen på det tomma batteriet.
 • Anslut den andra änden av den röda klämman till det positiva (+) polen på det fungerande batteriet.
 • Anslut den svarta klämman till det negativa (-) polen på det fungerande batteriet.
 • Anslut den sista änden av den svarta klämman till en ren, metallisk yta på den bil med tomt bilbatteri. Undvik att ansluta den direkt till batteriet.
 • Starta motorn på det fungerande fordonet och låt den gå i några minuter för att ladda det tomma batteriet.
 • Försök starta motorn på den bil med tomt bilbatteri. Om det inte startar, försök igen efter några minuter.
 • När motorn startar, låt den gå i några minuter för att låta batteriet laddas upp.
 • Ta bort startkablarna i omvänd ordning: först den svarta klämman från den bil med tomt batteri, sedan den svarta klämman från det fungerande batteriet, den röda klämman från det fungerande batteriet och slutligen den röda klämman från det döda batteriet.
 • Stäng motorhuven på båda fordonen.

Koppla startkablar - med rätt ordning

Att koppla startkablar på rätt sätt är avgörande när du står inför ett bilbatteri som behöver lite extra hjälp för att starta. Genom att följa en korrekt ordning för kopplingarna kan du undvika skador på fordonen och säkerställa en smidig startprocess. Här är de fyra nödvändiga kopplingarna:

 1. Positiv till positiv: Börja med att koppla den röda klämman från startkablarna till det positiva (+) polen på batteriet som behöver hjälp.
 2. Positiv till positiv: Anslut den andra änden av den röda klämman till det positiva (+) polen på det fungerande batteriet.
 3. Negativ till negativ: Fäst den svarta klämman från startkablarna på det negativa (-) polen på det fungerande batteriet.
 4. Jordning: Slutligen, fäst den sista änden av den svarta klämman på en ren, metallisk yta på fordonet med det svaga batteriet. Se till att den är så långt bort från batteriet som möjligt.
Startkablar

Startkablar

4.0
 • Prisvärt
 • Bra förpackning
 • Trådar i aluminium

Startkablar från Amtra med en längd på 250 cm och en strömstyrka på 400 A. Tillverkade av aluminium för hållbarhet och tillförlitlig prestanda. Idealiska för att ge starthjälp till fordon med batteriproblem.

Genom att följa denna ordning för kopplingarna skapar du en säker och effektiv elektrisk brygga mellan de två batterierna, vilket gör det möjligt för det fordonet att starta motorn med hjälp av det fungerande batteriet.

Starthjälp till bil - ofta när det är kallt

Starthjälp behövs oftast när det är kallt ute på grund av flera faktorer som samverkar. För det första kan den låga temperaturen påverka batteriets kemiska processer negativt, vilket resulterar i en minskad kapacitet att producera tillräckligt med elektrisk ström för att starta motorn effektivt. När temperaturen sjunker blir kemiska reaktioner långsammare, vilket kan försvaga batteriets förmåga att leverera den kraft som krävs för att vrida motorn.

Dessutom kan kylan påverka viskositeten hos motoroljan, vilket gör den tjockare och mer trögflytande. Detta ökar motorns motstånd mot att starta eftersom oljan inte kan smörja och flyta genom motorn på samma sätt som den gör vid varmare temperaturer. Denna ökade friktion kräver mer ansträngning från batteriet för att vrida motorn tillräckligt snabbt för att starta.

Utöver detta kan den kalla temperaturen också minska ledningsförmågan hos batteriet och försvåra överföringen av elektrisk ström till motorn. Batteriets interna motstånd ökar när det är kallt, vilket kan leda till att mindre ström når motorn för att driva startprocessen.

Denna kombination av faktorer gör det betydligt mer sannolikt att bilbatteriet inte klarar av att starta motorn i kalla väderförhållanden. Därför är det vanligt att starthjälp behövs när temperaturen sjunker och bilen kämpar med att starta.

Tips: Kallstarta bil

Starthjälp till bil - i kyla

Batteri och minusgrader

När temperaturen sjunker under noll grader Celsius, kan ett urladdat bilbatteri vara i hög risk att gå sönder. Kylan påverkar batteriets kemiska reaktioner genom att minska dess förmåga att producera och behålla elektrisk ström. När batteriet är urladdat blir dess elektrolyt mer vattenliknande, vilket gör det mer mottagligt för att frysa vid låga temperaturer.

När ett batteri fryser expanderar det, vilket kan skada dess interna struktur och komponenter. Om batteriet fryser kan det leda till att dess skal spricker eller att dess plattor deformeras, vilket kan resultera i att batteriet blir obrukbart.

Därför är det viktigt att se till att batteriet är fulladdat och i god kondition innan kallt väder slår till. Att hålla batteriet laddat minskar risken för att det ska frysa och ökar dess förmåga att leverera ström när det behövs. Dessutom kan isolering av batteriet eller användning av batterivärmare vara användbara åtgärder för att skydda batteriet från kylan och förlänga dess livslängd.

Underhållsladda bilbatteri - främst i kyla

Utöver att se till att batteriet är fulladdat innan kallt väder kommer, är det också viktigt att regelbundet underhållsladda batteriet för att förhindra att det tappar laddning och för att maximera dess livslängd. Ett underhållsladdare, även kallad batteriladdare eller trickle charger, är utformad för att långsamt och kontinuerligt ladda batteriet för att kompensera för den naturliga urladdningen som sker över tid, särskilt under perioder av inaktivitet eller när bilen inte används regelbundet.

Ctek Batteriladdare MXS 7.0 12 volt

Ctek Batteriladdare MXS 7.0 12 volt

5.0
 • Välkänd
 • Effektiv
 • Dyr

Batteriladdare: För att säkerställa att ditt fordon har tillräckligt med batteri, särskilt om det står stilla under längre perioder, kan en batteriladdare eller underhållsladdare vara till stor hjälp.

Genom att använda en underhållsladdare kan du säkerställa att batteriet alltid är fulladdat och redo att användas när det behövs, vilket minskar risken för att det ska bli urladdat och frysa i kalla temperaturer. Dessutom kan regelbunden underhållsladdning förhindra att batteriet blir sulfaterat, vilket är en vanlig orsak till att batterier förlorar sin förmåga att hålla laddning och behöver bytas ut.

På det stora hela är underhållsladdning en viktig del av batteriets vård och underhåll, särskilt i kalla klimat där batteriets prestanda och livslängd kan påverkas negativt av låga temperaturer. Att investera i en underhållsladdare och använda den regelbundet kan spara både tid och pengar genom att förlänga batteriets livslängd och minimera risken för obehagliga överraskningar i form av urladdade eller skadade batterier.


Frågor och svar

Startkablar används för att överföra ström från ett fungerande fordon till ett fordon vars batteri inte kan starta motorn.

Ja, det är möjligt att använda startkablar ensam om du har ett annat fordon till hands med ett fungerande batteri och förstår kopplingsprocessen.

Den positiva klämman är vanligtvis röd och den negativa är svart. Dessutom är den positiva polen på batteriet ofta märkt med ett plus-tecken (+) och den negativa med ett minus-tecken (-).

Felaktig koppling av startkablarna kan orsaka skador på fordonens elektriska system. Följ alltid korrekt kopplingsordning för att undvika detta.

Låt det fungerande fordonets motor gå i några minuter för att ladda det andra fordonets batteri innan du försöker starta det. Efter start, låt båda motorerna gå i några minuter för att säkerställa att batteriet laddas ordentligt.

Startkablar är inte avsedda för att ladda batterier. Deras syfte är att ge tillfällig ström för att starta ett fordon.

Det rekommenderas inte att använda startkablar på hybrid- eller elfordon på grund av deras kraftfulla batterier och komplexa elektriska system. Kontakta en mekaniker om du har problem med ett sådant fordon.

För att förhindra att bilbatteriet tappar ström bör du regelbundet kontrollera batteriets kondition, undvika att lämna elektroniska enheter på när bilen är avstängd och köra bilen regelbundet för att hålla batteriet laddat.