Byta bromsskivor
Tim Karlsson

Publicerad

Uppdaterad

Byta bromsskivor själv - Steg för steg

Detta behövs:

Domkraft

Hylsor och nycklar

Bromsoknyckel

Skruvmejsel

Hammare

Olja eller smörjmedel

Reservdelar:

Bromsskivor

Bromsbelägg

Svårighetsgrad:

Medel

Tidsåtgång:

30-60 min

Att byta bromsskivor på ditt fordon kan framstå som en komplex uppgift, men med rätt kunskap och verktyg är det fullt genomförbart och kan resultera i betydande kostnadsbesparingar. Bromsskivorna utgör en avgörande del av ditt fordons bromssystem, och regelbunden inspektion och underhåll är avgörande för att säkerställa både din egen och dina passagerares säkerhet på vägen.

I denna omfattande steg-för-steg guide kommer vi att vägleda dig genom varje steg i processen för att byta bromsskivor och dela med oss av användbara tips längs vägen, så att du kan ta kontroll över underhållet av ditt fordon och utföra denna viktiga uppgift på ett professionellt sätt.

När ska man byta bromsskivor?

Att känna till när det är dags att byta bromsskivor är av yttersta vikt för att säkerställa säkerheten och effektiviteten hos ditt fordon. Bromsskivorna utgör en central del av bromssystemet och är ansvariga för att skapa den nödvändiga friktionen för att sakta ner och stoppa fordonet när bromspedalen används. Med tiden utsätts bromsskivorna för slitage och måste bytas ut för att bibehålla optimal prestanda. Nedan följer några indikationer att vara uppmärksam på, vilka tyder på att det kan vara dags att byta bromsskivor:

 • Minskat bromsgrepp: Om du märker att ditt fordons bromsgrepp har minskat och det tar längre tid att stanna eller om bromssträckan har förlängts, kan det vara ett tecken på slitna bromsskivor. Detta beror på att slitna skivor inte kan generera tillräckligt med friktion för att effektivt stoppa fordonet.
 • Vibrationer eller pulsering vid bromsning: Om du känner att ratten eller bromspedalen vibrerar eller pulserar när du bromsar, kan det vara ett tecken på ojämna eller buckliga bromsskivor. Detta kan påverka bromsprestandan och bör åtgärdas genom att byta ut skivorna.
 • Högt gnisslande eller skrapande ljud: Om du hör starka gnisslande eller skrapande ljud när du bromsar kan det tyda på att bromsskivorna är slitna och att det finns metall mot metall-kontakt. Detta indikerar att skivorna behöver bytas ut för att undvika skador på både bromsskivorna och bromsbeläggen. Vanligtvis blir det spår i skivorna när metall mot metall sker.
 • Synlig slitage på bromsskivorna: Genom att inspektera bromsskivorna kan du se om de är slitna. Om du märker djupa spår, rost, sprickor eller utmattning av metallen på skivorna, är det dags att byta ut dem. Det är viktigt att regelbundet kontrollera bromsskivornas skick för att identifiera eventuell slitage i tid.
 • Ojämn slitage av bromsbeläggen: Om du upptäcker att bromsbeläggen slits ojämnt kan det vara en indikation på att bromsskivorna har ojämnheter eller skador. Att byta ut bromsskivorna i detta fall är nödvändigt för att förhindra ytterligare slitage på beläggen och för att bibehålla en jämn bromsprestanda.

Bromsrenovering

Byta bromsskivor själv - steg för steg

 1. Lossa hjulmuttrarna och lyft upp bilen med hjälp av en domkraft. Se till att bilen är på en plan och stabil yta innan du lyfter upp den.
 2. Ställ under en pallbock för säkerhet. Ta av hjulet. Använd lämpliga verktyg för att lossa hjulmuttrarna och ta sedan av hjulen helt.
 3. Ta bort bromsoken från fästet. Använd en bromsoknyckel för att lossa och ta bort bromsoken från fästet. Observera att vissa bromsokar kan vara bultade, så se till att ta bort bultarna först.
 4. Ta av okhållaren. Okhållaren hålls oftast på plats av två eller tre bultar. Ta bort bultarna och se till att hålla dem säkert för återmontering senare.
 5. Ta ut den gamla bromsskivan. Med bromsoken och okhållaren borta har du nu full tillgång till bromsskivan. Vanligtvis hålls skivan på plats med en eller tre skruvar. Använd en skruvmejsel och olja eller smörjmedel om det behövs för att underlätta borttagning av skruvarna. Om skruvarna är skadade eller svåra att ta loss kan du behöva borra upp dem, men undvik detta om möjligt.
 6. Installera den nya bromsskivan. Placera den nya bromsskivan på plats och skruva fast den med de befintliga skruvarna. Om du återanvänder de gamla skruvarna, se till att de är i gott skick och inte slitna. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
 7. Återmontera bromsoken och okhållaren. Fäst bromsoken och okhållaren på sina respektive platser och skruva fast dem med bultarna. Se till att allt är korrekt placerat och säkert fastsatt.
 8. Sätt försiktigt tillbaka hjulet. Placera hjulet på bilens nav och dra åt hjulmuttrarna med rätt moment. Kontrollera fordonsmanualen eller tillverkarens specifikationer för korrekt momentinställning.
 9. Upprepa processen för alla bromsskivor som behöver bytas ut. Upprepa ovanstående steg för alla hjul på ditt fordon där bromsskivor behöver bytas ut.
 10. Testa bromsarna och ta en provkörning. När du har bytt alla bromsskivor, ta en kort provkörning för att säkerställa att bromsarna fungerar som de ska. Var uppmärksam på eventuella ovanliga ljud eller beteenden och kontakta en professionell mekaniker om något inte verkar vara rätt.

Byta bromsbelägg samtidigt

När du tar beslutet att byta ut bromsskivorna på ditt fordon, är det en utmärkt tidpunkt att också överväga att byta ut bromsbeläggen. Detta beror på att bromsbeläggen och bromsskivorna arbetar i nära samarbete för att säkerställa korrekt och effektiv bromsfunktion. Om bromsbeläggen är utslitna och metallplattan exponeras, kan detta orsaka onödigt slitage på de nya bromsskivorna och i värsta fall leda till skador på dem.

Genom att byta både bromsbelägg och bromsskivor samtidigt kan du säkerställa en jämn och pålitlig bromsfunktion. Dessutom kan det bidra till att förhindra framtida problem och minska risken för dyra reparationer. Att investera i att byta både bromsbelägg och bromsskivor samtidigt kan vara en klok åtgärd för att upprätthålla säkerheten och långsiktig hållbarhet för ditt fordon.

Så, när du planerar att byta bromsskivorna, tänk också på att passa på att byta ut bromsbeläggen. Det är ett enkelt steg som kan bidra till att säkerställa en smidig och pålitlig bromsfunktion, samt förlänga livslängden för ditt bromssystem.

Undvik ojämna bromsskivor

För att upprätthålla en jämn bromsverkan och därigenom säkerställa att ditt fordon blir godkänd på besiktningen, är det viktigt att bromsarna tar jämt. När du endast byter ut en bromsskiva på ett hjul, kan detta leda till att bromseffekten på det hjulet blir betydligt bättre än på det andra.

Detta skapar en ojämlik fördelning av bromskraften mellan hjulen, vilket inte bara utgör en säkerhetsrisk för både förare och passagerare, utan kan även resultera i att fordonet inte klarar besiktningen. För att undvika detta scenario, se till att alltid byta bromsskivor i par, antingen för fram- eller bakaxeln. På så sätt kan du säkerställa en jämn bromsverkan och uppfylla de säkerhetskrav som krävs för en godkänd besiktning av ditt fordon.

Byt alltid bromsskivor i par

 • Bromsskiva vänster bak är dålig - Byt även höger bak
 • Bromsskiva höger bak är dålig - Byt även vänster bak
 • Bromsskiva vänster fram är dålig - Byt även höger fram
 • Bromsskiva höger fram är dålig - Byt även vänster fram

 


Frågor och svar

Vanliga indikationer inkluderar skrapande ljud vid bromsning, vibrationer i ratten eller bromspedalen, ojämn slitage på bromsbeläggen, eller synliga sprickor eller rost på skivorna.

För att byta bromsskivor behöver du vanligtvis en domkraft, hylsnyckelsats, skiftnyckel, ringnycklar (eller liknande), och nya bromsskivor och bromsbelägg. Ibland kan andra verktyg som en kompressor eller en hylsa för att skruva bort bromsoket behövas.

Byt bromsskivor enligt tillverkarens rekommendationer eller om du märker tecken på slitage eller skador. Generellt sett kan det behövas byte var 8 000 till 12 000 mil, men det kan variera beroende på din körstil och körförhållanden. Hellre byta för tidigt än för sent.

Ja, med noggranna instruktioner och rätt verktyg kan många bilägare byta bromsskivor själva. Det är dock viktigt att vara noggrann och följa rätt procedurer för att säkerställa att arbetet utförs korrekt och säkert.

Borrade och räfflade bromsskivor har designelement som hjälper till att förbättra kylning och prestanda samt minska bromsdamm och skrapljud. Släta skivor är enklare och billigare men kanske inte lika effektiva under extrem bromsning eller vid högre hastigheter. Valet beror på dina körförhållanden och preferenser.