Checklistor bilbesiktning
Tim Karlsson

Publicerad

Uppdaterad

Bilbesiktning - Checklista & råd inför besiktning

Att genomgå en bilbesiktning är ett viktigt steg för att se till att din bil är säker och i god skick att köra på vägarna. I Sverige är det lagkrav på att genomgå en bilbesiktning regelbundet för att se till att fordonet uppfyller de säkerhetsstandarder som krävs.

Vad kostar en besiktning / efterkontroll?

Kostnaden för att besikta en bil kan variera beroende på olika faktorer, inklusive vilket besiktningsföretag du väljer och vilken typ av besiktning som utförs. I Sverige utförs besiktningar av ackrediterade företag som har olika prissättning. Generellt sett ligger kostnaden för en vanlig kontrollbesiktning för personbilar i intervallet 400-600 kronor, men priset kan variera något.

När det gäller efterkontrollen kan kostnaden också variera beroende på omfattningen av de brister som behöver åtgärdas. Efterkontrollen kan vara kostnadsfri om bristerna åtgärdas hos samma besiktningsföretag inom en viss tidsram. Om du väljer att genomföra efterkontrollen hos en annan ackrediterad verkstad kan det tillkomma en separat avgift.

Det är viktigt att notera att besiktningsavgifter och kostnader för efterkontroll kan förändras över tid, så det är bäst att kontakta ditt lokala besiktningsföretag för att få exakta och uppdaterade priser för din specifika besiktningssituation.

Vad händer om man besiktar bilen för sent?

Om du inte besiktar ditt fordon i tid kan det leda till att du får körförbud. Det finns två typer av körförbud som kan utfärdas. Det första är det så kallade "inträtt körförbudet". Det innebär att om du inte besiktigar ditt fordon i tid får du endast köra det kortaste möjliga avståndet till en verkstad för reparation eller till en besiktningsfirma för kontrollbesiktning, under förutsättning att fordonet är påställt. Om fordonet är avställt får du endast köra det kortaste möjliga avståndet till en besiktningsfirma.

Det andra körförbudet är det "meddelade körförbudet". Detta utfärdas om ditt fordon bedöms vara i så dåligt skick att det utgör en fara för trafiksäkerheten vid en poliskontroll eller vid en kontrollbesiktning. I detta fall måste fordonet bärgas från platsen. Efter bärgningen får du endast köra det kortaste möjliga avståndet till närmaste besiktningsstation.

Föreläggande om efterkontroll

Om ditt fordon har brister som inte är så allvarliga att det får körförbud, men som inte heller kan godkännas vid en kontrollbesiktning, kan du få ett föreläggande om efterkontroll. Du måste åtgärda bristerna så snart som möjligt och inom en viss tid återkomma för en efterkontroll. Om efterkontrollen inte genomförs inom den angivna tiden kommer ditt fordon att få körförbud.

Du har också möjlighet att vända dig till en ackrediterad (godkänd) verkstad för att genomföra efterkontrollen. Verkstaden kommer att åtgärda bristerna och skicka in ett intyg till besiktningsföretaget. Om intyget inte kommer i tid eller inte godkänns kommer ditt fordon att få körförbud.

Det är viktigt att komma ihåg att följa besiktningsreglerna och se till att ditt fordon besiktas i tid för att undvika körförbud och för att säkerställa trafiksäkerheten och att ditt fordon är i gott skick enligt gällande regler och föreskrifter.

Kontrollera bilen innan besiktningen

Innan du bokar din bilbesiktning är det alltid en god idé att kontrollera bilen själv. Genom att utföra en enkel kontroll av din bil kan du hitta och åtgärda eventuella problem innan de upptäcks av besiktningsteknikern. Se till att du kontrollerar däcken, belysning, vindrutor, bromsar och andra viktiga delar av din bil. Om du upptäcker några problem eller defekter, se till att du åtgärdar dem innan du genomför bilbesiktningen.

Checklista bilbesiktning

Innan besiktningen finns det vissa funktioner och utrustning på personbilar och husbilar (PB klass I/PB klass II) som du enkelt kan kontrollera och eventuellt åtgärda. Det är bra att vara uppmärksam på följande punkter:

 • Kontrollera att vindrutetorkare och -spolare fungerar som de ska.
 • Se till att blinkers och belysning är i gott skick, inklusive lampan vid registreringsskylten.
 • Testa att tuta för att verifiera att ljudsignalen fungerar.
 • Kontrollera att alla säkerhetsbälten är i fungerande skick. För säkerhets skull kan du fästa bältena i baksätet.
 • Se till att det finns en varningstriangel i bilen, vilket är ett lagkrav.
 • Kontrollera mönsterdjupet på dina sommardäck och se till att det är minst 1,6 mm. För vinterdäck bör mönsterdjupet vara minst 3 mm.
 • Inspektera backspeglarna och säkerställ att de är hela och ordentligt fastsatta.
 • Kontrollera att alla säkerhetsbälten är i fungerande skick. För säkerhets skull kan du fästa bältena i baksätet.
 • Kontrollera att bilens batteri är ordentligt säkrat.
 • Var noga med att kontrollera oljenivån i motorn enligt bilens instruktionsbok.
 • Se till att bodelen i husbilen är fri från lösa föremål för att undvika skador på inredningen vid ett eventuellt bromsprov.
 • Om din bil har en löstagbar dragkrok, ta med den och eventuell nyckel till dragkroken vid besiktningen. Besiktningspersonalen kommer att kontrollera att dragkroken kan monteras och avmonteras korrekt, samt att eventuella låsmekanismer fungerar som de ska. Vid osäkerhet kring funktionen eller reparationen av dragkroken, rekommenderas det att kontakta tillverkaren för ytterligare information och rådgivning.

Tänk på miljön

Bilbesiktningen handlar inte bara om att se till att din bil är säker att köra, utan också att se till att den är miljövänlig. Det är viktigt att se till att din bil inte släpper ut för mycket avgaser eller förorenande partiklar i luften. Du kan hjälpa till att minska föroreningarna genom att se till att du har bytt ut bilens avgasreningssystem och se till att bilen går så rent som möjligt. Se också till att du inte kör med för höga varvtal eller på ett sätt som ökar bilens bränsleförbrukning.

Ta med alla nödvändiga dokument

Innan du går på bilbesiktning, se till att du har alla nödvändiga dokument med dig. Du behöver ta med registreringsbeviset, försäkringspapper och giltig legitimation. Se till att du också har alla dokument som bevisar att du har genomfört nödvändiga reparationer eller uppgraderingar på din bil. Detta kan inkludera dokument som bekräftar att du har bytt ut bromsbeläggen eller installerat nya däck.

Tänk på din bilbesiktningsstation

Det är viktigt att välja en pålitlig och certifierad bilbesiktningsstation. Det finns flera olika stationer att välja mellan, så se till att du gör din forskning och väljer en som har ett gott rykte och positiva recensioner. Det kan också vara en god idé att välja en station som ligger nära din hemadress för enkelhetens skull. Var medveten om att vissa stationer kan vara mer strikta än andra när det gäller att genomföra besiktningen, så det är alltid bra att göra din forskning och se till att du väljer en station som passar dina behov.

Se till att bilen är ren och snygg

Även om det kanske inte låter som en viktig faktor, är det alltid en bra idé att se till att din bil är ren och snygg inför bilbesiktningen. Detta kan hjälpa till att ge ett positivt intryck på besiktningsteknikern och kan också visa att du tar hand om din bil och håller den i bra skick. Se till att du tvättar bilen och tar bort eventuell smuts eller lera från däcken och karossen.

Ren och snygg bil

Var förberedd på eventuella problem

Trots att du kanske har utfört alla nödvändiga kontroller och reparationer, kan det fortfarande finnas eventuella problem som upptäcks under bilbesiktningen. Var förberedd på att det kan hända och se till att du har råd med eventuella reparationer eller uppgraderingar som krävs. Om du har ett problem som behöver åtgärdas kan du antingen be besiktningsteknikern att utföra reparationerna direkt eller välja att ta bilen till en annan verkstad för att utföra arbetet.

Anlita en mekaniker!


Du är redo att besikta bilen!

et är dags att besikta din bil! Se till att du är väl förberedd inför besiktningen genom att kontrollera och åtgärda eventuella problem i förväg. Gå igenom viktiga punkter som vindrutetorkare, blinkers, tutan, säkerhetsbälten, varningstriangel, däckmönsterdjup, backspeglar, batterifäste och oljenivå. Ta med dig alla nödvändiga dokument och välj en pålitlig besiktningsstation. Var också miljömedveten och se till att din bil inte släpper ut för mycket avgaser. Var redo för eventuella problem som kan upptäckas och se till att du har råd för eventuella reparationer eller uppgraderingar.

"Lycka till med din bilbesiktning!"

Frågor och svar

Kostnaden för en bilbesiktning varierar beroende på besiktningsföretag och typ av besiktning. Generellt sett ligger kostnaden för en vanlig kontrollbesiktning för personbilar i intervallet 400-600 kronor.

Kostnaden för efterkontrollen varierar beroende på omfattningen av bristerna och om den utförs hos samma besiktningsföretag inom en viss tidsram. Om efterkontrollen görs hos en annan ackrediterad verkstad kan en separat avgift tillkomma.

Om bilen inte besiktigas i tid kan det leda till körförbud. Det finns två typer av körförbud, det "inträtt körförbudet" och det "meddelade körförbudet", som begränsar avståndet du får köra.

Ett föreläggande om efterkontroll ges om brister inte är tillräckligt allvarliga för körförbud. Du måste åtgärda bristerna och återkomma inom en viss tid för efterkontroll, annars får fordonet körförbud.

Ta med registreringsbevis, försäkringspapper, giltig legitimation, och dokument som bevisar genomförda reparationer eller uppgraderingar. Var noga med att ha allt i ordning för att undvika onödiga problem.

Kontrollera däck, belysning, vindrutetorkare, bromsar, varningstriangel, säkerhetsbälten, backspeglar, batterifäste, oljenivå och andra viktiga delar. Åtgärda eventuella problem i förväg.

En ren och snygg bil kan ge ett positivt intryck på besiktningsteknikern och indikerar att du tar hand om din bil. Det kan bidra till en smidigare besiktning.

Ja, att anlita en mekaniker innan besiktningen kan hjälpa till att identifiera och åtgärda eventuella problem i förväg, vilket ökar chansen för en positiv besiktningsupplevelse.