TPMS - Däckventiler med sensor
Tim Karlsson

Publicerad

TPMS - Däckventiler med sensor

Däcktrycksövervakningssystem (TPMS) har blivit en integrerad del av moderna fordonsteknik. Denna teknologi används för att övervaka däcktrycket i realtid och varnar förare när det upptäcks avvikelser som kan påverka säkerheten eller bränsleeffektiviteten. Centrala komponenter i ett TPMS är däcktryckssensorer och däckventiler med sensorer. Dessa sensorer är avgörande för att noggrant övervaka däcktrycket och kommunicera med fordonets styrenhet.

I denna artikel ska vi utforska TPMS och dess komponenter närmare, inklusive hur man eftermonterar TPMS på fordon som inte har det som standard, samt få svar på vanliga frågor och bekymmer som bilägare kan ha angående TPMS.

Vad är TPMS?

TPMS står för Tire Pressure Monitoring System, vilket på svenska kan översättas till Däcktrycksövervakningssystem. Det är en elektronisk systemteknik som används för att övervaka lufttrycket i däck på fordon, såsom bilar, lastbilar och motorcyklar. Syftet med TPMS är att varna förare när lufttrycket i ett eller flera däck avviker från det rekommenderade intervallet, vilket kan indikera potentiella problem som lågt däcktryck eller däckläckage.

En central komponent i TPMS är däcktryckssensorn. Denna sensor är monterad på varje däck och mäter kontinuerligt däcktrycket. Det finns olika typer av däcktryckssensorer, inklusive direktavläsande och indirektavläsande sensorer. Direktavläsande sensorer mäter trycket i varje däck individuellt och skickar data till fordonets styrenhet, medan indirektavläsande sensorer använder fordonsens befintliga system, som ABS (Antilock Braking System), för att uppskatta däcktrycket baserat på hjulens rotationshastighet.

Däcktryckssensorer är en viktig säkerhetsfunktion eftersom korrekt däcktryck bidrar till ökad väggrepp, minskad risk för olyckor och bättre bränsleeffektivitet. De varnar förare genom att aktivera en varningslampa på instrumentbrädan eller genom att ge en ljudsignal när lufttrycket i något däck är för lågt eller för högt. TPMS är också ett krav i många länder för att öka trafiksäkerheten och minska bränsleförbrukningen genom att förhindra onödigt lågt däcktryck.

När lampan tänds innebär det att minst ett av dina däck kan vara minst 25% under det rekommenderade trycket.

Indirekt TPMS

Indirekt TPMS är en effektiv åtgärd som syftar till att minska risken för olyckor i samband med bilkörning. Det är en form av övervakningssystem för bilens däck. Indirekt TPMS fungerar genom att använda bilens ABS-system. Genom att övervaka eventuella skillnader i rotationshastighet mellan de fyra hjulen kan systemet upptäcka avvikelser i lufttrycket i däcken. När en minskning av lufttrycket detekteras, indikeras detta för föraren genom en symbol, vilket ger möjlighet för föraren att agera i god tid innan en potentiell olycka inträffar. Detta gör indirekt TPMS till en viktig säkerhetsfunktion som hjälper förare att upprätthålla optimalt lufttryck i sina däck och därigenom minska risken för olyckor på vägen.

Direkt TPMS

Direkt TPMS utgör den andra varianten av TPMS som finns tillgänglig på marknaden idag. Denna teknik innebär användning av hjulsensorer som noggrant mäter lufttrycket i samtliga däck på fordonet.

TPMS Däcktryckssensor

TPMS Däcktryckssensor

Denna sensor är monterad på varje däck och används för att kontinuerligt övervaka lufttrycket i däcket. Genom att mäta det aktuella däcktrycket kan sensorerna upptäcka avvikelser och varna föraren om trycket blir för lågt eller för högt.

Föraren erhåller kontinuerlig information om däcktrycket och varnas vid eventuella avvikelser genom en symbol, på liknande sätt som i indirekt TPMS. Det är alltmer troligt att det direkta systemet kommer att bli det mest använda alternativet i framtiden.

EU direktiv

TPMS-regleringen, implementerad av EU, trädde i kraft den 1 november 2012 och tillämpas på samtliga nya europeiska bilmodeller. Från och med november 2014 krävs att alla nytillverkade bilar är utrustade med TPMS-system. Denna lagstiftning är riktad mot personbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg, avsedda för persontransport med maximalt nio sittplatser (fordonskategori M1). Syftet med direktivet är att minska trafikens utsläpp samtidigt som det sparar pengar för föraren genom att optimera däckslitage och bränsleförbrukning med hjälp av korrekt lufttryck i däcken. Våra Däckteamverkstäder är utrustade med nödvändiga verktyg och expertis för att effektivt hantera service och reservdelar för det nya TPMS-systemet.

Fördelar med TPMS

  • Minskad bränsleförbrukning
  • Reducerade CO²-utsläpp
  • Minskat slitage på däcken
  • Förkortad bromssträcka
  • Minskad risk för vattenplaning

Vad gäller om TPMS i Sverige?

I Sverige är TPMS endast obligatoriskt vid typgodkännandet av fordonet. Efter det har ägaren möjlighet att välja om de vill ha TPMS installerat, oavsett om de använder originalhjul eller köper nya eftermarknadshjul (däck och/eller fälgar). På grund av att Sverige har två distinkta däcksäsonger antas det att förare här är mer uppmärksamma på lufttrycket i sina däck jämfört med andra länder i Europa, vilket är anledningen till att det inte finns något krav på TPMS för eftermarknadshjul i Sverige. Det är värt att notera att på vissa bilmodeller kan varningslampan för TPMS inte stängas av om det inte finns sensorer i hjulen.

Så här påverkas vi som bilägar

  1. Om din bil är utrustad med ett TPMS-system som är kopplat till ABS-systemet, påverkas du inte alls. Denna typ av TPMS-system övervakar däcktrycket genom att använda information från hjulens rotationshastighet via ABS-sensorer, vilket innebär att det inte krävs några särskilda sensorer i hjulen.
  2. Om din bil har sensorer i hjulen måste även dina vinterhjul vara utrustade med sensorer för att TPMS ska fungera korrekt. Det är dock viktigt att poängtera att detta är en valfri åtgärd för bilägaren. Att ha TPMS på både sommar- och vinterdäck ger dig en kontinuerlig övervakning av däcktrycket året runt, vilket kan bidra till ökad säkerhet och prestanda för dina däck.

För att ta reda på vilket system din bil har finns informationen vanligtvis tydligt angiven i de instruktionshandlingar som medföljer bilen. Om du är osäker kan du också kontakta din lokala verkstad eller återförsäljare för att få rätt information och vägledning.

Foxwell T2000 TPMS

Foxwell T2000 TPMS

5.0
  • Passar alla bilmärken
  • Livstidsuppdateringar ingår

Foxwell T2000 TPMS-verktyget: Programmera TPMS och läsa/släcka felkoder. Kompatibelt med alla bilmärken och inkluderar livstidsuppdateringar för maximal användarvänlighet. Dessutom erbjuder det automatisk inlärning för enkel och smidig användning.

Det är viktigt att vara medveten om att korrekt funktion av TPMS-systemet kräver att rätt sensorer är installerade och att de är korrekt programmerade. Därför kan det vara klokt att rådfråga en mekaniker eller gummiverkstad för eventuella installationer eller justeringar. Att ha TPMS-systemet korrekt inställt och fungerande är avgörande för att säkerställa din säkerhet och din bils prestanda på vägen.


Frågor och svar

TPMS, eller Däcktrycksövervakningssystem, är en teknologi som övervakar lufttrycket i dina däck. Det är viktigt eftersom korrekt däcktryck är avgörande för säkerheten, bränsleeffektiviteten och livslängden på dina däck.

TPMS använder antingen sensorer monterade på varje däck (direkt TPMS) eller bilens befintliga system, som ABS, för att övervaka däcktrycket (indirekt TPMS). Sensorerna skickar data till fordonets styrenhet som sedan varnar föraren vid avvikande tryck.

Fördelarna med TPMS inkluderar ökad säkerhet genom att varna för lågt däcktryck, minskad bränsleförbrukning och CO²-utsläpp, förlängd livslängd på däcken och förbättrad hantering och prestanda.

Om din bil har TPMS och sensorer i sommardäcken, är det rekommenderat att även ha TPMS på vinterdäcken för att säkerställa kontinuerlig övervakning av däcktrycket året runt. Detta är dock valfritt för bilägaren.

Informationen om TPMS finns vanligtvis i bilens instruktionsbok eller kan fås genom att kontakta din lokala verkstad. TPMS-systemet kan också identifieras genom att titta på instrumentbrädan efter en symbol som liknar en däckprofil med ett utropstecken.

Ja, det är möjligt att eftermontera TPMS på en bil som inte har det som standard. Detta kan göras genom att köpa och installera ett TPMS-kit från en auktoriserad verkstad eller specialist inom däck och TPMS.

TPMS behöver vanligtvis inte kalibreras manuellt, men det är viktigt att se till att sensorerna är korrekt installerade och att däcktrycket kontrolleras regelbundet för att säkerställa korrekt funktion.

Vissa bilar har möjligheten att stänga av TPMS-systemet, men det är inte alltid rekommenderat eftersom det kan påverka säkerheten och minska effektiviteten hos ditt däcktrycksövervakningssystem. Det är bäst att kontakta en expert om du är osäker.