Ägarbyte av bil
Tim Karlsson

Publicerad

Ägarbyte av bil - Registreringsbevis är en viktig handling!

Vid köp eller försäljning av ett registrerat fordon är viktigt med att fylla i registreringsbeviset korrekt. I denna guide kommer vi att gå igenom stegen för att genomföra ägarbytet och viktiga aspekter som fordonsskatt och försäkring.

Vid ägarbyte av registrerade fordon, oavsett om det gäller köp eller försäljning, är det av yttersta vikt att du och den andra parten genomför en korrekt registrering. Det rekommenderas att detta görs direkt för att undvika eventuella förseningar eller avgifter.

Ägarbyte av registrerade fordon

Oavsett om du köper eller säljer ett registrerat fordon är det av yttersta vikt att du och den andra parten genomför en korrekt registrering och gärna att det sker direkt så man slipper eventuella avgiter. Vid försäljning av en bil privat finns det ett ökat ansvar att beakta.

Här är hur du genomför ett ägarbyte för ditt fordon:

  • Via Transportstyrelsens app "Mina fordon" - detta alternativ rekommenderas.
  • Genom Transportstyrelsens e-tjänst.
  • Genom att skicka del 2 av registreringsbeviset (den gula delen) till Transportstyrelsen.

Det finns flera fördelar med att använda internet eller appen för att anmäla ägarbytet. Du genomföra ägarbytet direkt och det är ett säkrare alternativ. Både säljare och köpare får snabbt bekräftelse på om anmälan har godkänts eller inte, utan att behöva vänta på posthantering.

En viktig detalj är att appen och e-tjänsten endast kan användas för privatpersoner. Du måste också ha del 2 av registreringsbeviset till hands för att använda appen, medan du behöver behörighetskoden från del 1 (den blå delen) för att anmäla ägarbyte via e-tjänsten.

Om du väljer att använda registreringsbeviset för att genomföra ägarbytet, måste du fylla i ägarbyteshandlingarna (del 2, den gula delen) och posta den till Transportstyrelsen. Kom ihåg att alltid använda det senaste registreringsbeviset i original. Om du skickar in ett gammalt bevis eller om anmälan innehåller felaktiga uppgifter kommer den att avvisas, och säljaren kommer att fortsätta vara registrerad som ägare. Om du behöver beställa ett nytt registreringsbevis kan du göra det med e-legitimation eller genom att betala mot postförskott.

Om du har köpt eller sålt ett fordon måste du och den andra parten anmäla ägarbytet till Transportstyrelsen. Här är vad ni behöver göra:

Anmäla ägarbyte i appen "Mina fordon". Ladda ner Transportstyrelsens app Mina fordon från App Store om du har en iOS enhet eller från Google Play om du har en Android enhet. Appen är gratis att ladda ner. För att anmäla ägarbyte i appen behöver du bilens senast utfärdade registreringsbevis del 2, den gula delen. Både köparen och säljaren måste vara privatpersoner över 18 år med giltiga svenska körkort. För att säkerställa att ägarbytet sker korrekt måste både köparen och säljaren ange sina referensnummer och giltighetstider från sina körkort. Det är viktigt att du själv knappar in dina uppgifter och inte låter någon annan ta kort på ditt körkort. 

Här illustrera vi information om Registreringsbevis 2 och den viktiga informationen du bör ha koll på samt var du fyller i den eller scannar QR kod för att göra ett ägarbyte.

Registreringsbevis Fordon, Ägarbyte

Registreringsbevis ägarebyte

Vad ska finnas med?

Information som krävs för ägarbytesanmälan inkluderar:

  • Köparens personnummer, organisationsnummer eller samordningsnummer.
  • Köparens namn och adress i Sverige.
  • Datum för överföringen av äganderätt.
  • Underskrift.

Ägarbytet registreras samtidigt som anmälan skickas in. Om du istället väljer att posta din anmälan måste den nå Transportstyrelsen inom 10 dagar för att det datum du angav för överlåtelsen ska gälla. Om anmälan inkommer efter detta datum ändras överlåtelsedatumet till den dag då Transportstyrelsen mottog din anmälan.

Allt du behöver veta om ägarbyte

Vid försäljning av en bil upphör bilförsäkringen automatiskt att gälla. När ägarbytet registreras hos Transportstyrelsen markerar det också när bilförsäkringen upphör. För köparen innebär ett ägarbyte att hen måste teckna en trafikförsäkring, halv- eller helförsäkring som måste börja gälla från och med det datum då ägarbytet registreras. Nedan går vi igenom försäkrings och skattaspekterna vid ett ägarbyte av bil.

Compricer Jämför Bilförsäkring

 

Försäljning av en bil

När du säljer din bil upphör din bilförsäkring automatiskt att gälla. Du behöver inte kontakta ditt försäkringsbolag eller något annat bolag. Det enda du som säljare behöver se till är att ägarbytet registreras hos Transportstyrelsen. Detta datum markerar även när din bilförsäkring upphör. Om du har betalat för en längre period får du antingen pengarna tillbaka eller en faktura för återstående period.

Köp av en bil

Som köpare är du nu ansvarig för att teckna en ny försäkring för den nya bilen. Försäkringen ska börja gälla från och med det datum då ägarbytet registreras hos Transportstyrelsen.

Lån kvar på fordonet

Om du säljer din bil till en privatperson medan du fortfarande har ett lån kvar måste du antingen lösa lånet i samband med försäljningen eller se till att köparen tar över lånet. Det är vanligtvis enklast om du kan lösa lånet innan du säljer bilen, då blir bilen skuldfri och köparen är oftast beredd att betala fullpris. Läs mer i vår guide om hur du går tillväga.

Fordonsskatt vid ägarbyte

Vid ägarbyte under månaden när skatten ska betalas är det säljaren som ska stå för fordonsskatten. Detta gäller även om ägarbytet sker före den faktiska förfallodagen. Skatten följer med bilen och återbetalas inte om bilen fortsätter att vara påställd. Om bilen däremot ställs av eller på i samband med ägarbytet påverkas skattebeloppet.

Påställning och ägarbyte samtidigt

Den nya ägaren ansvarar för att betala fordonsskatten om påställningen och ägarbytet anmäls samtidigt.

Påställning innan ägarbyte

Säljaren är ansvarig för att betala fordonsskatten om bilen påställs innan ägarbytet sker. Dock kan Skatteverket pröva möjligheten att flytta skatteansvaret till den nya ägaren om ägarbytet och påställningen anmäls på samma dag eller tidigare.

Avställning av fordon vid ägarbyte

Om du väljer att ställa av bilen behöver varken fordonsskatt eller trafikförsäkring betalas. Eventuell överflödig fordonsskatt återbetalas till den tidigare ägaren vid avställning. Om avställningen sker i samband med ägarbytet återbetalas skatten till den nya ägaren. Avställningen träder i kraft så fort Transportstyrelsen mottar en fullständig anmälan.

Leasingfordon

För bilar under leasingavtal som sträcker sig över minst ett år gäller särskilda registreringskrav. Det är nödvändigt att ange detta på ditt registreringsbevis och att bifoga en kopia av ditt leasingkontrakt. Transportstyrelsen kommer endast att godkänna din anmälan om överlåtelsen är godkänd av leasinggivaren eller om leasinggivaren själv gör anmälan, särskilt om det rör sig om försäljning av en leasingbil.


Frågor och svar

För att genomföra ett ägarbyte behöver du vanligtvis del 2 av registreringsbeviset (den gula delen) samt identifiering som personnummer eller organisationsnummer.

Ja, du kan använda Transportstyrelsens app "Mina fordon" eller deras e-tjänst för att genomföra ägarbytet online.

Om ägarbytet inte registreras kan du fortsätta att vara ansvarig för fordonet, inklusive eventuella trafikböter eller skador.

Genomförandetiden kan variera beroende på val av metod och eventuella krav från Transportstyrelsen. I allmänhet kan det ta några dagar till någon vecka.