Bilens värde
Tobias Karlsson

Publicerad

Uppdaterad

Vad är bilens värde? Så här sker en värdering

Att värdera en bil korrekt är viktigt för en rättvis affär. Faktorer som påverkar värdet inkluderar miltal, skick, årsmodell och utrustning. Metoder för värdering kan vara online verktyg, besök hos bilhandlare eller manuell värdering. Bilens försäljningsvärde påverkas av marknadsförhållanden.

Att värdera en bil är en del av både köp och säljprocessen som spelar roll för att göra en rättvis och framgångsrik affär. Genom att förstå de olika faktorer som påverkar bilens värde och de olika metoderna för värdering kan både säljare och köpare göra välgrundade beslut. Här går vi genom de viktigaste aspekterna av bilvärdering, inklusive faktorer som påverkar värdet, hur man går tillväga för värdering och strategier för att genomföra en lyckad bilaffär.

Värdera bilen – En korrekt bilvärdering

Att värdera en bil är en viktig process för både köpare och säljare. Det ger en uppfattning om bilens värde på marknaden baserat på dess skick, ålder, märke, modell och flera andra faktorer. En korrekt värdering av bil garanterar att säljaren får ett rättvist pris och köparen betalar en summa som motsvarar bilens faktiska skick och marknadsvärde.

Värdering av bilen kan genomföras på olika sätt. Specialiserade företag och verktyg finns idag tillgängliga som kan ge en oberoende och pålitlig bedömning av fordonets värde. Dessa tjänster tar ofta hänsyn till bilens historik, inklusive tidigare ägare, servicehistorik och eventuella olyckor eller skador som påverkat bilens skick.

Bilens värde påverkas också av marknadstrender och efterfrågan. Exempelvis kan vissa bilmärken eller modeller ha ett högre andrahandsvärde på grund av deras rykte för tillförlitlighet, prestanda eller bränsleeffektivitet. För den som funderar på att sälja sin bil eller köpa en begagnad, är det noggrant att fatta ett välgrundat beslut.

Vad påverkar bilens värde?

Flera faktorer har direkt inverkan på bilens värde, inklusive miltal, skick, utrustning, årsmodell, märke och modell samt färg och inredning. Varje aspekt ska bedömas noggrant för att bestämma bilens marknadsvärde.

Miltal

Miltal är en av de mest betydande faktorerna vid värdering av en bil. Ett lågt miltal kan signalera mindre slitage och därmed i ett högre värde för fordonet. Samtidigt kan ett högt miltal indikera en ökad risk för framtida reparationer, vilket i sin tur kan leda till en sänkning av bilens värde.

Skick

Bilens skick är en faktor som direkt påverkar priset. Ett bra skick indikerar oftast på mindre framtida kostnader för service och underhåll, medan ett dåligt skick kan resultera i prissänkningar på grund av behovet av reparationer.

Utrustning

Extra utrustning och tillbehör kan öka värdet på en bil, särskilt om det inkluderar eftertraktade egenskaper. Dessa kan vara säkerhetsfunktioner såsom autobromssystem, blindspot varning, klimatanläggning, högkvalitativa ljudsystem etc bidra till en högre värdering av fordonet.

Årsmodell

Nyare årsmodeller har vanligtvis ett högre värde jämfört med äldre modeller, vilket delvis beror på teknologiska framsteg och förändrade designpreferenser, vilket gör nya bilar mer attraktiva för köpare. 

Märke och modell

Märket och modellen är viktiga för bilens värde och speglar två huvudfaktorer. För det första, prestanda bilar med hög effekt. För det andra, popularitet. Vissa modeller och märken bibehåller sitt värde bättre över tiden på grund av deras efterfrågan.

Färg och inredning

Färg och inredning kan påverka värdet av en bil. Generellt sett är "standardfärger", såsom svart, lättare att sälja på marknaden. Men det kan även vara en anpassad inredning antingen öka värdet på bilen om den är väl vald eller minska det om den är väldigt specifik för en viss smak.

Så värderas en bil

Att värdera en bil kan genomföras på flera sätt, beroende på vilket tillvägagångssätt man föredrar. Här presenteras de vanligaste metoderna.

Bilvärdering online

Online verktyg för bilvärdering erbjuder en snabb och enkel process för att värdera bilen. Genom att fylla i relevant information om bilen i ett formulär, så som årsmodell, miltal och bilmodell, kan ägaren erhålla ett uppskattat värde. Många online verktyg är kostnadsfria och tillgängliga dygnet runt. Tillförlitligheten hos en online värdering beror på datans aktualitet och verktygets algoritmer.

Värdering hos bilhandlare

Att besöka en bilhandlare tillhandahåller en mer personlig värdering av bilen. Handlare kan erbjuda en professionell bedömning genom fysisk kontroll av bilens skick och jämföra dess egenskaper med aktuell marknadsdata. Denna tjänst kan vara gratis, men ibland tillkommer en kostnad, beroende på bilhandlaren.

Manuell värdering

En manuell värdering innebär att en expert undersöker bilen noggrant. Denna undersökning är en kontroll av bilens övergripande skick, historik, och eventuella modifieringar. Denna metod kan vara mer tidskrävande men ger en detaljerad och skräddarsydd värdering som kan vara användbar vid försäljning eller försäkringssyften.

Faktorer som bestämmer bilens försäljningsvärde

Försäljningsvärdet på en bil påverkas av olika faktorer som speglar dess eftertraktedhet på marknaden. Några av de mest avgörande är marknadens dynamik, historisk data samt samspelet mellan efterfrågan och utbud.

Marknadens påverkan

Marknadens nuvarande läge har en direkt inverkan på en bils försäljningsvärde. Blocket och andra bilannonsplattformar ge en indikation på det marknadspriset.

Statistik och databaser

Tillgång till statistik och databaser som innehåller försäljningspriser och information om tidigare bilaffärer hjälper till att bestämma en realistisk värdering. Databaser och analysverktyg som samlar data från Sverige och internationella källor, kan ge ägare och köpare ett pålitligt försäljningspris.

Efterfrågan och utbud

Relationen mellan efterfrågan och utbud. En hög efterfrågan på en viss bilmodell kombinerat med begränsat tillgängligt utbud tenderar att höja fordonets värde. Men samtidigt kan ett överskott av samma bilmodell på marknaden minska dess värde betydligt.

Compricer Bilförsäkring och Billån

 

Strategier för att sälja din bil

Att sälja en bil kräver planering och en strategi för att få det bästa möjliga försäljningspris. De tre kritiska stegen inkluderar noggrann prissättning, effektiv förberedelse av fordonet, och genomtänkt annonsering.

Bestämning av försäljningspris

För att fastställa ett konkurrenskraftigt försäljningspris är det viktigt att utvärdera bilens marknadsvärde. Detta innebär att jämföra liknande bilmodeller, årsmodell, körsträcka, tillstånd och extrautrustning. Bilpriser kan variera beroende på dessa faktorer samt marknaden i stort. Ett pålitligt verktyg eller en prisguide kan vara till hjälp för att få fram ett prisförslag som speglar bilens verkliga värde.

Förberedelse inför försäljning

Innan man annonserar, bör bilen tvättas noga invändigt och utvändigt visa upp den i bästa möjliga skick. Detta inkluderar:

 • Rengöring både exteriört och interiört.
 • Se över bilens väsentliga funktioner och reparationer.
 • Samla ihop servicehistorik och eventuella garantiinformation.

Genom att förbereda bilen på detta sätt ökar man chansen att skapa ett gott intryck och därmed en snabbare försäljning.

Annonsering

Effektiv annonsering är viktigt för att nå potentiella köpare. Skapa en övertygande annons med tydliga, högkvalitativa fotografier och detaljerad information om bilen. Använd både online och offline kanaler för att nå en bred publik. Ange försäljningspriset klart och tydligt samt de bästa sätten att kontakta säljaren. En välplanerad annons ökar möjligheten att sälja bilen snabbt och till rätt pris.

Genomgång av bilens historik

En grundlig genomgång av bilens historik är av största vikt för att bestämma dess värde. Det inkluderar en granskning av bilens servicehistorik, tidigare ägare och ägarbyten, samt en noggrann genomgång av eventuella olyckshistorik och skador, om bilen har ett befintligt billån, finns det särskilda steg för att underlätta försäljningsprocessen.

Servicehistorik

Servicehistorik ger information om bilens underhåll och reparationer. Det är viktigt att kontrollera:

 • Är alla serviceintervaller dokumenterade?
 • Har servicen utförts enligt bilmodellens rekommendationer?
 • Finns det anteckningar om arbete utfört utöver standard service?
 • Vart har bilen servats? Auktoriserad verkstad eller annan?

Tidigare ägare och ägarbyten

Antalet tidigare ägare påverkar bilens värde, en varningsflagga är när det är många ägare på en kort tid.

 • Hur många tidigare ägare har bilen haft?
 • När och varför har ägarbytena ägt rum?
 • Har bilmodellens användningsmönster ändrats markant mellan olika ägare?

Olyckshistorik och skador

Bilens historik av olyckor och skador är för att förstå dess nuvarande skick och säkerhetsstatus:

 • Har bilen varit med om kollisioner eller andra incidenter?
 • Vilken sorts reparationer har utförts efter olyckorna, och vad är kvaliteten på dessa arbeten?
 • Finns det restskador som rost eller repor som inte åtgärdats?

Denna information samlas ur fordonsuppgifter och genom visuell inspektion för att skapa en detaljerad och tillförlitlig bild av bilens historik innan värdering.

Bilensvärde

Avsluta bilaffären

När man avslutar en bilaffär är det viktigt att alla formaliteter kring dokument, kontrakt samt betalning hanteras på ett korrekt och tryggt sätt för både köpare och säljare.

Dokument och kontrakt

Innan bilaffären kan avslutas behöver ett korrekt utformat kontrakt signeras av båda parter. Detta ska inkludera köparens och säljarens personuppgifter, samt överenskommet slutpris och datum för ägarbytet. Viktiga punkter som bör ingå är:

 • Personuppgifter och kontaktinformation för både köpare och säljare.
 • Registreringsnummer, chassinummer och bilens mätarställning.
 • Villkor för köpet inklusive slutpris och betalningsvillkor.
 • Datum för överlämnande av bil och nycklar.
 • Villkor för eventuell ångerrätt eller garanti.

Det är även viktigt att uppdatera bilens försäkring och informera försäkringsbolaget om ägarbytet. Ifall det inte görs kan det resultera i böter tills det att man har kontaktat försäkringsbolaget. Säsong kan påverka försäkringskostnaden, vi rekommenderar att använda Compricer eller Zmarta för en jämförelse av olika erbjudanden.

Betalning och överföring

Betalning är en vitkig del av avslutningen på en bilaffär. Kunderna bör överföra pengarna på kontot innan de tar emot bilen. Processen bör involvera följande steg:

 • Överföring av betalning ska ske säkert, och pengarna bekräftas vara på kontot innan bilen och dess dokument överlämnas.
 • Det rekommenderas att använda en säker betalningsmetod som banköverföring eller Swish.
 • Både köpare och säljare bör dokumentera betalningens genomförande, t.ex. kvitto eller överföringsbekräftelse.

Genom att noga följa dessa steg kan båda parterna känna sig trygga i att bilaffären avslutas på ett korrekt och säkert sätt. Behöver ett billån skaffas så rekommenderar vi starkt att använda sig av Compricer där du får flera erbjudande från olika banker.

Ytterligare tjänster och resurser

När man värderar sin bil är det viktigt att använda tjänster och resurser. 

Prognoser för bilmarknaden

För att förstå hur bilens värde kan utvecklas är det viktigt med tillgängliga prognoser för bilmarknaden. Webbplatser som bilpriser tillhandahåller prognoser baserade på data om bilförsäljning och trender. Dessa prognoser tar hänsyn till faktorer som ekonomiska indikatorer och motorfordonsteknik, och bidrar till en mer informerad värderingsprocess.

Resurser för prisjämförelse

En värdefull tjänst vid bilvärdering är resurser för prisjämförelse. Genom att använda sig av en tjänst där man kan fylla i sitt registreringsnummer får man tillgång till uppdaterade bilvärderingar och kan jämföra priser från olika säljare. Detta ger en bra överblick över vad liknande bilar säljs för och vad man kan förvänta sig vid en försäljning eller ett inköp.

Uppdaterad bilvärderingsinformation

Många webbplatser och tjänster erbjuder bilvärdering online, varav vissa tillhandahåller denna tjänst kostnadsfritt som en del av sitt erbjudande. Uppdaterad information hjälper till att säkerställa att man får ett realistiskt och rättvist pris baserat på bilens aktuella skick och marknadsvärde.


Frågor och svar

Generellt sett tenderar äldre bilar att minska i värde på grund av slitage och teknologiska förbättringar i nyare modeller.

Bilar med lågt miltal tenderar att ha högre värde eftersom de oftast har mindre slitage och förväntas kräva färre reparationer.

Standardfärger och en välutrustad bil kan göra en den mer attraktiv för potentiella köpare och därmed öka dess värde.

En komplett och regelbunden servicehistorik indikerar på att bilen har vårdats väl och kan resultera i ett högre värde.

Online värderingar baseras vanligtvis på generella data medan bilhandlare tar hänsyn till bilens skick och marknadsförhållanden för en mer exakt värdering.

Noggrann prissättning och förberedelse av fordonet. Effektiv annonsering på flera plattformar kan öka chanserna för en snabb och lönsam försäljning.

Att söka på marknadspriser och använda tillförlitliga värderingsverktyg kan hjälpa till att fastställa ett rättvist pris baserat på bilens skick och efterfrågan.

Vid bilaffärens avslutning behövs vanligtvis en registreringsbevis, en köpekontrakt och en kvitto för betalning. Det fungerar även att fylla i ägarbytet via Transportstyelsens app.